Aktualności

Z posiedzenia Sejmiku...

2015.07.06 15:10 , aktualizacja: 2015.07.09 13:33

Autor: Justyna Michniewicz, (KS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 6 lipca, zgodził się na zwiększenie planu dochodów budżetowych województwa na 2015 r. o 134 mln zł. Zobowiązał też zarząd do przygotowania programu wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców województwa metodą naprotechnologii na lata 2016-2018. Nadał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie.

 

Wyższe dochody

Radni przyjęli zmiany w budżecie województwa na 2015 r. Dochody zwiększone zostały o 134 mln zł, z czego główną pozycję stanowi udział w podatkach CIT i PIT – 96 mln zł. Decyzja ta podyktowana jest wyższymi wpływami z CIT, które w okresie od stycznia do maja wyniosły 530,8 mln zło 103 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 2014 r.

 

 

Polityka zdrowotna…

Sejmik zobowiązał również zarząd województwa do przygotowania programu wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców województwa mazowieckiego metodą naprotechnologii na lata 2016-2018. Środki finansowe na jego realizację pochodzić będą z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Metoda ta nie zakłada przeprowadzania drogich zabiegów, co pozwoli na skorzystanie z dofinansowania przez wszystkie grupy społeczne. Również te, które nie będą w stanie przeznaczyć na własne leczenie znacznych środków finansowych.

 

Nadanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie związane jest z obchodami 30-lecia funkcjonowania tej placówki przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Historia szpitala jest znacznie dłuższa – sięga 1915 r.

 

Sejmik przyjął też stanowisko, w którym „dostrzegł potrzebę realizacji budowy Siedleckiego Ośrodka Onkologii. Inwestycja pozwoli objąć opieką onkologiczną mieszkańców subregionu ostrołęcko-siedleckiego oraz warszawskiego wschodniego, mających obecnie utrudniony dostęp do wysoko wyspecjalizowanych ośrodków onkologicznych, znacznie oddalonych od miejsca zamieszkania”.

 

… i społeczna

Radni uchwalili też „Ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną województwa mazowieckiego za 2014 r.”. W tym roku po raz pierwszy pojawił się w tym dokumencie Mazowiecki Barometr Ubóstwa. Narzędzie to wyznacza zagrożone ubóstwem obszary, które będą mogły ubiegać się o środki finansowe z funduszy europejskich.

 

Przyjęto również plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 r. oraz nowy podział środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r.

 

 

  • fot. Justyna Michniewicz Marszałek Adam Struzik i...
  • fot. Justyna Michniewicz Sesja Sejmiku Województwa...
  • fot. Justyna Michniewicz Radni województwa...
  • fot. Justyna Michniewicz Sesja Sejmiku Województwa...
  • fot. Justyna Michniewicz Radni przyjęli zmiany w...
  • fot. Justyna Michniewicz Radni przyjęli zmiany w...

Liczba wyświetleń: 1345

powrót