Aktualności

O zmianach klimatycznych i unii energetycznej

2015.07.01 07:55 , aktualizacja: 2017.01.31 10:50

Autor: Aleksandra Prandota (KM), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

  • posiedzenie komisji Pobierz: posiedzenie komisji Fot. Aleksandra Prandota
  • marszałek Adam Struzik podczas posiedzenia KR Pobierz: marszałek Adam Struzik podczas posiedzenia KR Fot. Aleksandra Prandota
  • marszałek Adam Struzik udziela wywiadu Pobierz: marszałek Adam Struzik udziela wywiadu Fot. arch. Grupy EPL w...

Czwarte posiedzenie członków Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii w Komitecie Regionów (ENVE) zbiegło się z nadciągającą do Polski falą upałów. Wśród przedstawicieli Komisji był również marszałek Adam Struzik.

 

Kluczowa rola UE

Gdy członkowie komisji ENVE zjechali na posiedzenie do Brukseli, powitały ich temperatury sięgające blisko 30˚C w cieniu. Nietrudno więc uwierzyć, że widmo konsekwencji zmian klimatycznych obserwowanych na całym świecie stało się bezpośrednio odczuwalne przez obradujących.

Z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w dyskusji nad stanowiskiem KR dotyczącym komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „Protokół paryski – plan przeciwdziałania zmianie klimatu na świecie po 2020 r.” (został opublikowany pod koniec lutego br.). Dokument przedstawia plan ambitnego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i intensyfikacji wysiłków na rzecz podnoszenia efektywności energetycznej w Europie. Zdaniem członków Komitetu Regionów Unia Europejska powinna odgrywać przywódczą rolę w negocjacjach międzynarodowych. Zapowiadana fala upałów, która już dotarła do Belgii, znacząco podgrzała temperaturę debaty.

 

Trzeba postawić na integrację

Istotne miejsce w dyskusji zajął także projekt opinii pt. „Pakiet dotyczący Unii Energetycznej”. Członkowie debatowali nad stanowiskiem Komitetu Regionów względem integracji rynku energetycznego między państwami członkowskimi i ograniczaniem zależności od państw trzecich. Dyskusja toczyła się w oparciu o komunikat Komisji pt. „Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu”, której zamierzeniem jest gruntowna transformacja europejskiego systemu energetycznego.

 

Siła Mazowsza

Marszałek Adam Struzik udzielił także krótkiego wywiadu nt. przygotowywanego przez siebie projektu opinii KR pt. „Instrumenty finansowe wspierające rozwój terytorialny”.  W wywiadzie  wyjaśnił dlaczego istotne jest, by zajmować się tematyką instrumentów finansowych na forum członków Komitetu Regionów, reprezentujących różne szczeble europejskich władz lokalnych i regionalnych. Podkreślił także legitymacje Mazowsza, aby przewodniczyć pracom w tym temacie i wskazał na sukcesy województwa mazowieckiego w wykorzystywaniu środków dostępnych w ramach zwrotnej inżynierii finansowej stosowanej w inicjatywach takich jak JEREMIE czy JESSICA.

Liczba wyświetleń: 442

powrót