Aktualności

Instrumenty finansowe – doświadczenie i przyszłość

2015.06.26 12:20 , aktualizacja: 2015.06.26 12:59

Autor: opr. Sylwia Sztark (KM), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Plan finansowy Unii Europejskiej na lata 2014–2020 przewiduje możliwość finansowania realizacji celów polityki spójności, nie tylko za pomocą dotacji, ale również przy wykorzystaniu mechanizmu finansowania zwrotnego.

 

Instrumenty zwrotne

To ogólna nazwa różnych sposobów wsparcia przedsiębiorców ze środków europejskich. Należą do nich m.in. poręczenia i gwarancje kredytowe, pożyczki, mikropożyczki, połączenie dotacji z kredytem. Mogą one tworzyć wiele różnych możliwości preferencyjnego wsparcia. Ich istotą jest możliwość wielokrotnego wykorzystania tego samego kapitału.

Dotychczas instrumenty zwrotne nie były dość popularne. Jednak to właśnie na tę formę wsparcia położony jest nacisk w nowej perspektywie finansowej 2014–2020.

 

Wymiana doświadczeń

Z inicjatywy marszałka Adama Struzika, 26 czerwca br. odbyło się spotkanie, którego główna ideą było omówienie mechanizmu finansowania zwrotnego oraz perspektywy jego wykorzystania w przyszłości. Przedstawiciele kilku polskich regionów, funduszy poręczeniowych i pożyczkowych, instytucji finansowych oraz administracji rządowej podzielili się opiniami i doświadczeniami w zakresie jego wdrażania.

 

Na forum unijnym…

Marszałek Adam Struzik zaprezentował, jako sprawozdawca Komitetu Regionów, najważniejsze założenia aktualnie procedowanej opinii dotyczącej instrumentów zwrotnych w rozwoju terytorialnym. Prace nad dokumentem Komitet Regionów rozpoczął z własnej inicjatywy, biorąc pod uwagę rosnącą rolę instrumentów finansowych w polityce Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że Mazowsze jako jedno z kilku polskich województw posiada doświadczenie we wdrażaniu m.in. inicjatyw JEREMIE i JESSICA, których głównym zadaniem jest zwiększenie dostępu do środków niezbędnych do finansowania rozwoju jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw.

  • Marszałek Adam Struzik otworzył konferencję fot.Agnieszka Stabińska
  • Rozmowy o przyszłości inicjatywy fot.Agnieszka Stabińska
  • Przedstawiciele kilku polskich regionów, instytucji finansowych podzielili się swoimi doświadczeniami fot.Agnieszka Stabińska
  • Liczni uczestnicy konferencji fot.Agnieszka Stabińska
  • Dyskusja nt. zwrotnego mechanizmu finansowego fot.Agnieszka Stabińska

Liczba wyświetleń: 561

powrót