Aktualności

Jadowski Festiwal Smaków

2015.06.29 08:05 , aktualizacja: 2015.07.01 15:17

Autor: Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Promocja potraw, z jakimi od wieków związana jest ziemia jadowska, uchronienie od zapomnienia tradycji dziadów i ich zwyczajów… To idea, której przyświeca organizowanemu w gminie Jadów (pow. wołomiński) Festiwalowi Smaków.

 

Echa historii i… dzisiejsza rzeczywistość

Położony na skrzyżowaniu szlaków handlowych (1475 r.) Jadów otrzymał przed wiekami przywilej targowy i prawo do organizowania jarmarków. Tradycja targów w Jadowie, sięgająca XV w., zachowała się do dzisiaj. Plac targowy, dzięki dofinansowaniu ze środków PROW 2007–2013, zmodernizowano – teren odwodniono, utwardzono, ogrodzono i oświetlono. Od ubiegłego roku do dyspozycji jest 128 stanowisk zadaszonych, 36 niezadaszonych oraz obszar zieleni z przeznaczeniem pod handel.

 

Regionalne (przy–)smaki

W tym roku na jadowskim festiwalu można było spróbować m.in. grochówki zawiszyńskiej, pierogów w czterech smakach, bigosu mazowieckiego, „smakołyków Wiesiowych”, „Celineczek”, „smalcu Krystyny”, ciast jadowskich oraz wypieków lokalnych piekarni.

Patronat honorowy nad tegorocznym wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

Nagrody, wyróżnienia….

Pierwsze po transformacji ustrojowej wybory do rad gmin odbyły się 27 maja 1990 r. Dokładnie w 25. rocznicę tych wydarzeń powiaty, miasta i gminy, położone na terenie województwa mazowieckiego uroczyście świętują ten jubileusz. Marszałek Adam Struzik, doceniając zaangażowanie w pracę na rzecz społeczności lokalnej oraz działania sprzyjające gospodarczemu, kulturalnemu oraz społecznemu rozwojowi Mazowsza, uhonorował Medalem Pamiątkowym Pro Masovia gminę Jadów oraz wójta Dariusza Stanisława Kokoszkę. Dwadzieścia siedem osób otrzymało dyplomy uznania. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. radni gminy Jadów oraz powiatu wołomińskiego, sołtysi okolicznych wsi oraz pracownicy urzędu gminy – obecni i emerytowani.

 

Piknikowe akcenty

Prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży, pokaz sztuk walki, występy zespołów – to jedne z licznych atrakcji, jakie towarzyszyły wydarzeniu. Samorządowcy sprawdzali siły, biorąc udział w konkursach – sprawnościowym, strzeleckim oraz ekologicznym. Nie zabrakło też kiermaszy, na których można było znaleźć wyroby z wikliny i gliny, malowaną ręcznie porcelanę, biżuterię, kamienie szlachetne, wycinanki ludowe, starocie oraz antyki. Piknik zakończyła zabawa taneczna.

 

 

  • Grochówka zawiszyńska fot.arch.UMWM
  • Jadowski Festiwal Smaków fot. Marian Głuchowski
  • Jadowski Festiwal Smaków fot. Marian Głuchowski
  • Jadowski Festiwal Smaków fot. Marian Głuchowski
  • Jadowski Festiwal Smaków fot. Marian Głuchowski
  • Celineczki - pierogi z ziołami fot.Magdalena Donoch
  • Występy zespołów dziecięcych fot.Magdalena Donoch

Liczba wyświetleń: 670

powrót