Aktualności

JESSICA na Mazowszu. Co nowego...

2015.06.18 12:00 , aktualizacja: 2015.06.18 14:16

Autor: opr.Agnieszka Stabińska (na podst.mat.Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Posiedzeniu przewodniczył marszałek Adam Struzik fot.Agnieszka Stabińska
  • Członkowie rady w trakcie prezentacji postepu prac fot.Agnieszka Stabińska
  • Członkowie rady fot.Agnieszka Stabińska

Przyjęcie sprawozdania za rok 2014 oraz aktualny stan wdrażania inicjatywy w województwie mazowieckim były głównymi tematami trzynastego posiedzenia Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA.

 

W spotkaniu, które odbyło się 18 czerwca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, udział wzięli m.in. przewodniczący rady – marszałek Adam Struzik, członek zarządu Wiesław Raboszuk, eksperci Włodzimierz Grudziński i Marek Bryx  oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Mazowieckiej Agencji Energetycznej i Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

 

Co udało się zrobić na Mazowszu?

W 2014 r. podpisano 18 umów z beneficjentami – 9 w ramach działania 4.3 Ochrona powietrza, energetyka, 8 związanych z działaniem 5.2 Rewitalizacja Miast i jedną dotyczącą inwestycji z działania 1.6 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o  znaczeniu regionalnym. Łączna wartość pożyczek wyniosła 138 122 208,27 zł.

 

JESSICA w pigułce

Z angielskiego – Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas to wspólna inicjatywa KE, EBI oraz BRRE. Główną ideą jest wsparcie rozwoju obszarów miejskich oraz ich rewitalizacja w aspekcie ekonomicznym i społecznym. Współpraca zorientowana jest na zachowanie zintegrowanego podejścia w rozwoju miejskim. Najważniejszym założeniem tego instrumentu jest umożliwienie wykorzystania części środków unijnych w postaci zwrotnych inwestycji w projekty, dotyczące trwałego rozwoju obszarów miejskich oraz przyczyniające się do ich wzrostu i atrakcyjności.

Liczba wyświetleń: 484

powrót