Aktualności

UKSW świętuje

2015.05.29 14:25 , aktualizacja: 2015.07.16 10:54

Autor: Milena Szymańska, (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Uroczystość odbyła sie w Auli im. Jana Pawła II Uniwersyteyu Kardynała Stefana Wyszyńskiego fot. Milena Szymańska
  • Przemówienie rektora UKSW ksiedza prof. dr. hab. Stanisława Dziekońskiego fot. Milena Szymańska
  • Członkowie zarządu województwa mazowieckeiego Elżbieta Lanc i Wiesław Raboszuk wraz z gośćmi uroczystości fot. Milena Szymańska
  • Wręcznie odznaczeń fot. Milena Szymańska

To już tradycja, że 28 maja jest dniem wolnym od wykładów na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studenci oraz całe grono pedagogiczne wspominają w tym dniu rocznicę śmierci patrona uczelni.

 

Oficjalne obchody
Główne obchody święta UKSW w Warszawie poprzedziła msza święta, koncelebrowana pod przewodnictwem rektora ks. Stanisława Dziekońskiego. Dalsze uroczystości miały miejsce w auli im. Jana Pawła II na terenie kampusu uniwersyteckiego przy ul. Dewajtis  w Warszawie. Podczas uroczystej sesji wręczono odznaczenia państwowe oraz resortowe zasłużonym pracownikom Uniwersytetu. Odbyła się również promocja doktorów połączona z wręczeniem dyplomów doktora habilitowanego. Na zakończenie wystąpił Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pod kierownictwem dr Michała Sławeckiego. W czasie uroczystości Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowali członkowie zarządu Elżbieta Lanc oraz Wiesław Raboszuk.

 

Imprezy towarzyszące

Obchodom Święta Uczelni towarzyszyły: kurs pierwszej pomocy, spotkanie z ratownikami medycznymi, zabawy logiczne zorganizowane przez Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Szkołę Nauk Ścisłych UKSW. Obchody zakończył koncert muzyki sakralnej z okazji rocznicy śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego w kościele Świętego Stanisława Kostki – Diecezjalnym Sanktuarium błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Był także piknik dla gości, studentów oraz pracowników.

Liczba wyświetleń: 476

powrót