Aktualności

Podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich

2015.05.29 09:40 , aktualizacja: 2015.07.16 10:47

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gross i wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska fot.arch.ARiMR
  • Wicemarszałkowie Janina Ewa Orzełowska i Leszek Ruszczyk podpisują z prezesem Andrzejem Grossem umowę regulującą zasady współpracy przy wdrażaniu PROW fot.arch.ARiMR
  • Sygnatariusze po podpisaniu umowy fot.arch.ARiMR
  • Logo PROW 2014-2020

Trzy działania w ramach PROW na lata 2014–2020 będą wdrażane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w imieniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Budżet PROW to ponad 13,5 mld euro.

 

Odnowa wsi

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gross, marszałkowie województw i prezes Agencji Rynku Rolnego Radosław Szatkowski podpisali umowy regulujące zasady współpracy przy wdrażaniu PROW. Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowali wicemarszałkowie Janina Ewa Orzełowska i Leszek Ruszczyk oraz dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Radosław Rybicki.

Podpisaliśmy umowę, która daje nam możliwość rozpoczęcia działań wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. To swojego rodzaju inauguracja tego programu. Samorządowi województwa zostały delegowane działania LEADER, z odnowy wsi i dotyczące scaleń – podkreślił dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Radosław Rybicki.

 

Aktywność obywatelska

Zgodnie z umową zadania PROW 2014–2020 będą wdrażane nie tylko przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ale też (podobnie jak to miało miejsce w ubiegłej perspektywie) przez samorządy i Agencję Rynku Rolnego.

Do samorządów województw, w tym Mazowsza, będą należały trzy zadania dotyczące: wsparcia na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (tzw. scalenia gruntów rolnych), podstawowych usług i odnowy wsi na obszarach wiejskich (m.in. w zakresie dróg lokalnych, gospodarki wodno-ściekowej, targowisk, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi) oraz wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (m.in.  realizacji strategii rozwoju lokalnego, współpracy z lokalną grupą działania oraz kosztów bieżących i aktywizacji). 

Liczba wyświetleń: 825

powrót