Aktualności

Wokół współczesnej ewaluacji

2015.05.22 15:15 , aktualizacja: 2015.07.16 09:39

Autor: oprac.MSCDN, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Konferencję otworzyła członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc fot.arch.MSCDN
Członek zarządu Elżbieta Lanc mówi o ewaluacji w edukacji fot.arch.MSCDN
Liczni uczestnicy międzynarodowej konferencji „Ewaluacja w edukacji – doświadczenia i perspektywy” fot.arch.MSCDN

„Ewaluacja w edukacji – doświadczenia i perspektywy” – pod takim tytułem odbyła się dwudniowa, międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne w siedzibie Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

 

Wymiana doświadczeń

Blisko 200 osób z całego kraju, zainteresowanych upowszechnieniem polskiego oraz europejskiego dorobku w kwestii stosowania ewaluacji w instytucjach oświatowych wzięło udział w dyskusji nad nowymi kierunkami rozwoju badań stosowanych. 

Konferencja stanowi doskonałą okazję do dyskusji, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących postrzegania ewaluacji w nowych realiach zmian społecznych, przeobrażania myślenia o strategii jej przeprowadzania oraz  wykorzystania  do systematycznego badania i poprawy  jakości działań edukacyjnych – podkreśliła członek zarządu Elżbieta Lanc.

 

Prelegenci

Dyrektorzy, nauczyciele szkół/placówek, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz wizytatorzy sprawujący nadzór pedagogiczny wysłuchali wykładów polskich i zagranicznych prelegentów. Wśród nich byli m.in. prof. Helen Simons z British Evaluation Society, prof. Wolodymir Yevtukh z Ukrainian Evaluation Society, prof. Leszek Korporowicz i prof. Grzegorz Mazurkiewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. Bolesław Niemierko z Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej. Wzięli też udział w pracach trzech sekcji tematycznych Ewaluacja w pracy nauczyciela”, „Ewaluacja a nadzór pedagogiczny” oraz  „Ewaluacja w edukacji dorosłych”.

Konferencję zorganizowano w związku z Europejskim Rokiem Ewaluacji. Partnerami wydarzenia byli: Mazowiecki Kurator Oświaty, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Polskie Towarzystwo Socjologiczne Collegium Civitas w Warszawie.

Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

Liczba wyświetleń: 361

powrót