Aktualności

Z posiedzenia Sejmiku...

2015.05.18 13:10 , aktualizacja: 2015.07.15 13:32

Autor: Justyna Michniewczi, (KS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 18 maja, nadał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” Narodowemu Centrum Badań Jądrowych.

 

Jedyna taka placówka w Polsce

Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” sejmik nadał Narodowemu Centrum Badań Jądrowych w 60. rocznicę działalności. Jest to jedno z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym jądrowym reaktorem badawczym „Maria”. Zajmuje się nie tylko badaniami z dziedziny fizyki atomowej czy rozwijaniem technologii jądrowych, ale też produkuje specjalistyczne urządzenia dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki. Centrum realizuje też infrastrukturę informatyczną i laboratoryjną niezbędną dla wsparcia programu budowy energetyki jądrowej w Polsce oraz wykonuje podzespoły na potrzeby misji kosmicznych. Tworzy Park Naukowo-Technologiczny, w którym jego własne opracowania są komercjalizowane z udziałem partnerów gospodarczych. Prowadzi studia doktoranckie i współpracuje z czołowymi instytutami na niemal wszystkich kontynentach.

 

Nowa szkoła w Siedlcach

Sejmik zgodził się na utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach, w skład którego wchodziłyby funkcjonujące tam obecnie Medyczne Szkoły Policealne im. Zbigniewa Religi (dzienna i dla dorosłych) oraz nowo utworzone Centrum Kształcenia Ustawicznego. Medyczne Szkoły Policealne kształcą w zawodach: technik masażysta, opiekun osoby starszej, opiekun w domu pomocy społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej, technik usług kosmetycznych, opiekunka dziecięca, opiekunka środowiskowa, opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna oraz asystentka stomatologiczna i technik sterylizacji medycznej. CKU oferowałoby odpłatnie kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kompetencji ogólnych i  inne umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 

 

Sejmik wydelegował też swojego przedstawiciela – radną Jolantę Koczorowską – do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie oraz przyjął zmiany w budżecie województwa na 2015 r.

  • Marszałek Adam Struzik z radnymi Polskiego Stronnictwa Ludowego po nadaniu Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Narodowemu Centrum Badań Jądrowych fot. Justyna Michniewicz
  • Członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz radni Platformy Obywatelskiej fot. Justyna Michniewicz
  • Przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski fot. Justyna Michniewicz
  • Radni PSL w czasie dyskusji nad utworzeniem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach fot. Justyna Michniewicz
  • Radni PO podczas debaty fot. Justyna Michniewicz
  • Radni Prawa i Sprawiedliwości w czasie przemówienia członka zarządu województwa mazowieckiego Elżbiety Lanc fot. Justyna Michniewicz
  • Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego fot. Justyna Michniewicz
  • Radni PiS w czasie obrad sejmiku fot. Justyna Michniewicz

Liczba wyświetleń: 953

powrót