Aktualności

Polsko – białoruskie bezpieczeństwo zapewnione

2015.05.15 10:20 , aktualizacja: 2015.07.15 13:36

Autor: Radosław Strzaliński (WZ), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

  • Święcenie nowych pojazdów straży pożarnej w powiecie łosickim Fot. arch. UMWM
  • Odznaczenie wicemarszałek Janiny Ewy Orzełowskiej Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP oraz straży pożarnych Fot. arch. UMWM
  • Dumni strażacy na tle nowych wozów gaśniczych Fot. arch. UMWM
  • Flaga Polski wciągana na „maszt” na wysięgniku wozu strażackiego Fot. arch. UMWM
  • Nowo zakupione pojazdy strażackie Fot. arch. UMWM
  • Goście podczas uroczystości przekazania sprzętu Fot. arch. UMWM
  • Przemówienia księży kapelanów straży pożarnej w powiecie łosickim Fot. arch. UMWM
  • Zakup nowych wozów był możliwy dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007–2013 Fot. arch. UMWM

Strażacy zawodowi oraz ochotnicy z powiatu łosickiego mają powody do zadowolenia. Dzięki realizacji kolejnego unijnego projektu pozyskano dziesięć nowoczesnych samochodów strażackich dla partnerów polskich oraz sześć dla strony białoruskiej. Uroczystość przekazania sprzętu odbyła się 14 maja.

 

Nowocześnie i bezpiecznie

Projekt ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska w obszarze transgranicznym Polski i Białorusi. Dzięki jego realizacji poprawiło się wyposażenie naszych straży (PSP i OSP).

W PSP użytkowanych jest obecnie dziewięć pojazdów samochodowych, ich średni wiek wynosi 7 lat. Jednostka jest nowoczesna, dobrze wyszkolona, spełniająca wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa. W powiecie działa 46 jednostek OSP (w tym dziewięć jest włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego). Wyposażone są w 74 pojazdy, znaczna część to pojazdy fabrycznie nowe. Jednostki te wspólnie z KP PSP w Łosicach są podstawowym ogniwem zapewniania bezpieczeństwa na terenie powiatu.

 

Korzystna współpraca

Obecna na uroczystości wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska pogratulowała realizacji tak ważnego i trudnego projektu. Mazowieckie samorządy doskonale sobie radzą z wykorzystaniem środków unijnych, ten projekt jest również dowodem na korzystną współpracę z naszymi wschodnimi sąsiadami. Podczas spotkania odznaczono wicemarszałek Medalem honorowym im. Bolesława Chomicza nadawanym przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz straży pożarnych.

W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na czele z prezesem zarządu Arturem Dąbrowskim.

 

Trwają konsultacje

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (jako Wspólna Instytucja Zarządzająca) oraz Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Polska–Białoruś–Ukraina 2007–2013 rozpoczęły konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina 2014–2020, które potrwają do 10 czerwca br. (szczegółowe informacje na stronie: www.pl-by-ua.eu).

W Komitecie Monitorującym Program Polska–Białoruś–Ukraina oraz grupie roboczej województwo mazowieckie reprezentują wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska oraz dyrektor delegatury UMWM w Siedlcach Dariusz Napiórkowski.

 

Projekt „Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi” został dofinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007–2013 w ramach działania ochrona środowiska w obszarze przygranicznym. Całkowita wartość projektu to około 2,3 mln euro.

Partnerami projektu po stronie polskiej były Komenda Powiatowa PSP w Łosicach oraz gminy Stara Kornica, Platerów, Olszanka i Sarnaki.

 

 

Liczba wyświetleń: 609

powrót