Aktualności

Razem o ochronie zdrowia

2015.05.15 10:10

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Przemawia członek zarządu Elżbieta Lanc fot. D.Ł. Cichocka
  • Uczestnicy spotkania fot. D.Ł. Cichocka
  • Uczestnicy spotkania fot. D.Ł. Cichocka
  • Spotkanie ws. sytuacji w ochronie zdrowia fot. D.Ł. Cichocka
  • Spotkanie ws. sytuacji w ochronie zdrowia fot. D.Ł. Cichocka
  • Spotkanie ws. sytuacji w ochronie zdrowia fot. D.Ł. Cichocka
  • Prelegenci fot. D.Ł. Cichocka
  • Prelegenci fot. D.Ł. Cichocka
  • Prezentacja Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej fot. D.Ł. Cichocka

Funkcjonowanie placówek medycznych nie powinno być pozostawione im samym. Ważna jest współpraca – samorządu województwa, ministerstwa, Narodowego Funduszu Zdrowia, związków zawodowych, a także samych pracowników i pacjentów.

 

W urzędzie marszałkowskim odbyło się spotkanie na ten temat. Uczestniczyli w nim m.in. członek zarządu Elżbieta Lanc, dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Filip Nowak, dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia Sylwia Lis, a także dyrektorzy mazowieckich szpitali i przedstawiciele związków zawodowych.  

 

Problemy placówek

Samorządowi województwa podlega 29 placówek leczniczych (z czego 19 to SPZOZ, a 10 to spółki prawa handlowego). Problemami, z jakimi borykają się mazowieckie szpitale, są m.in. niedoszacowanie stawek za świadczenia (opieka psychiatryczna, leczenie uzależnień, świadczenia z zakresu pediatrii i interny), nadwykonania, a także problemy dotyczące warunków pracy oraz wynagradzania grup zawodowych.

 

Wsparcie samorządu

 – To spotkanie dotyczyło przede wszystkim rozwiązań systemowych. Mamy świadomość, że w tej chwili wszystkie problemy związane z ochroną zdrowia ograniczają się nie tylko do samych kwestii medycznych, ale i tych związanych z zabezpieczeniem finansowym – powiedziała członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc. – Oczywiście reagujemy na oczekiwania pielęgniarek i służb pomocniczych w szpitalu, bo wiemy, że to nie tylko problem pieniędzy, ale odpowiedzialności za pacjentów. Chcemy być tutaj sojusznikiemzaznaczyła marszałek.

 

Podczas spotkania dyrektor MOW NFZ Filip Nowak poinformował o planach nowego, korzystniejszego dla Mazowsza sposobu kontraktowania. Jednocześnie dyrektorzy szpitali zwrócili uwagę na aktualne problemy wynikające ze zbyt niskich wycen świadczeń zdrowotnych.

Liczba wyświetleń: 760

powrót