Aktualności

Środki z UE dla Sokołowa Podlaskiego i gminy Stanisławów

2015.05.06 15:35 , aktualizacja: 2015.07.16 09:28

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska i członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc z przedstawicielami gminy Stanisławów fot.Radosław Strzaliński
Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska i członek zarządu Elżbieta Lanc  z wójtem gminy Sokołów Podlaski Marcinem Pasikiem fot.Radosław Strzaliński

Przeszło 5,1 mln zł z unijnego budżetu trafi do Sokołowa Podlaskiego i gminy Stanisławów (powiat miński). Decyzją zarządu województwa mazowieckiego samorządy otrzymały unijną refundację za zrealizowane już inwestycje. W gminie Stanisławów uporządkowano infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, a w Czerwonce powstała stacja uzdatniania wody.

 

Umowy podpisali dziś wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu Elżbieta Lanc. Ze strony beneficjentów – wójt gminy Stanisławów Adam Sulewski i skarbnik gminy Czesława Kaim oraz wójt gminy Sokołów Podlaski Marcin Pasik.

 

Nowa oczyszczalnia i sieć kanalizacyjna w gminie Stanisławów

W ramach projektu w miejscowości Retków wybudowano oczyszczalnię ścieków ,,Centralna’’. Powstała też nowa sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stanisławów i Mały Stanisławów.  Z powstałej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej korzysta 879 mieszkańców gminy. Realizacja projektu została podzielona na trzy bloki – budowę oczyszczalni ścieków, kolektora głównego A oraz stworzenie konstrukcji zlewni B i C. Wykonano również ponad 7 metrów sieci kanalizacyjnej, strefowe przepompownie ścieków, drogę dojazdową do oczyszczalni oraz linię energetyczną. Sama oczyszczalnia działa w sposób mechaniczno-biologiczny, a na jej układ technologiczny składa się m.in. sitopiaskownik,  komora beztlenowa czy też reaktor biologiczny. Wybudowano także sieć wodociągową, przebiegającą w miejscu powstania domów jednorodzinnych i budynków usługowych. Niewątpliwie, zrealizowana inwestycja wpływa korzystnie na czystość wód gruntowych, a konsekwencji na jakość wody.

 

Tytuł projektu: Budowa oczyszczalni ścieków Centralna w miejscowości Retków i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mały Stanisławów i Stanisławów - etap I

Beneficjent: Gmina Stanisławów
Całkowita wartość projektu: 12 054 038,36 zł
Kwota dofinansowania: 4 207 580,15 zł

Działanie: 4.1 Gospodarka wodno-ściekowa

 

Stacja uzdatniania wody w miejscowości Czerwonka

Inwestycja została zrealizowana przez gminę Sokołów Podlaski w 2011 r. Całkowity koszt wyniósł ponad 2,3 mln zł, z czego gmina odzyska aż 998,4 tys. zł.

 

Dofinansowana inwestycja jest częścią wieloetapowego projektu, którego głównym założeniem jest uniezależnienie się gminy od dostaw wody z wodociągu miejskiego Sokołowa Podlaskiego.

 

Budowa stacji uzdatniania wody była pierwszym etapem inwestycji. Kolejne polegają na stopniowym podłączaniu istniejącej sieci wodociągowej w poszczególnych miejscowościach z terenu gminy do ujęcia wody w Czerwonce i stacji uzdatniania. Dziś stopień zwodociągowania gminy może robić wrażenie – wynosi bowiem aż 85 proc.

 

Tytuł projektu: Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czerwonka
Beneficjent: gmina Sokołów Podlaski
Całkowita wartość projektu: 2 358 877,19 zł
Kwota dofinansowania: 998 411,76 zł
Działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa

 

 

Liczba wyświetleń: 804

powrót