Aktualności

14 mln zł na uzbrojenie obszarów inwestycyjnych w Grodzisku Mazowieckim

2015.04.29 15:40 , aktualizacja: 2015.04.29 15:49
Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Gmina Grodzisk Mazowiecki otrzyma unijne wsparcie na kompleksowe uzbrojenie obszarów inwestycyjnych, w tym terenu przeznaczonego pod utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji. Wybudowane zostaną m.in. wodociągi, kanalizacja i drogi gminne usytuowane w strefach przemysłowych. Zarząd województwa podjął decyzję o przeniesieniu tego projektu na listę podstawową projektów kluczowych.   

 

– To przygotowanie pod nową perspektywę unijną. Ważne jest, aby na Mazowszu powstawały takie centra rozwojowe. Na tym projekcie skorzysta cały region – podkreślił marszałek Adam Struzik. Grodzisk Mazowiecki jest jednym z takich centrów wzrostu, mają tu swoją siedzibę m.in. firmy z kapitałem zagranicznym – dodał marszałek.  

 

Gmina Grodzisk Mazowiecki

Jest jednym z ważniejszych ośrodków w południowo-zachodniej części aglomeracji warszawskiej – obecnie jest tu zarejestrowanych ponad 5 tys. firm reprezentujących różne branże – spożywczą, budowlaną, chemiczną, elektrotechniczną, farmaceutykę. Ponadto gmina realizuje budowę Podwarszawskiego Parku Przemysłowego. W ramach inwestycji teren o powierzchni około 160 ha zostanie uzbrojony w sieć wodno-kanalizacyjną, naprawione będą istniejące nakładki asfaltowe i wybudowana będzie jedna nowa droga dojazdowa do terenów w strefie przemysłowej Natolin.

 

Prace modernizacyjne

Przebudowane będą wodociągi w Chrzanowie Dużym, Wólce Grodziskiej, w drodze gminnej z Zabłotni do Kłudna Nowego oraz z Chlebni do Kłudna Starego, a także od drogi wojewódzkiej nr 579 odcinek wzdłuż ul. Chemicznej oraz wzdłuż planowanej obwodnicy zachodniej Grodziska Mazowieckiego. Wybudowana zostanie główna tłocznia ścieków w Kłudnie Starym w rejonie węzła autostradowego A2, a także przebudowane będą kanały sanitarne. Inwestycja obejmuje również rozbudowę dróg dojazdowych. Powstanie m.in. nowa droga, która będzie łączyć zachodni kraniec ul. Logistycznej w Natolinie z planowaną zachodnią obwodnicą Grodziska Mazowieckiego. Zapewni ona dojazd do planowanego Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji. Przebudowana zostanie również ul. Traugutta.  

Cały projekt obejmuje budowę i modernizację blisko 2,5 km dróg, 10 km sieci wodociągowych i 4,3 km sieci kanalizacji.

 

Zalety inwestycji

Dzięki przedsięwzięciu zwiększą się dostawy wody do wszystkich terenów zasilanych przez projektowaną sieć. Spadnie również zagrożenie bakteriologiczne. Zmodernizowane drogi to przede wszystkim lepszy komfort jazdy. Całkowity koszt projektu to ponad 16,4 mln zł, z czego prawie 14 mln zł pochodzi z EFRR (w ramach RPO 2007–2013).

 

Liczba wyświetleń: 826

powrót