Aktualności

Melioracje gruntów

2015.04.27 12:30 , aktualizacja: 2015.04.28 13:02

Autor: oprac.na podst.zebr.mat., Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Rowy melioracyjne fot.Przemysław Chrzanowski
  • Przedstawiciele samorządu województwa, gminy Gzy na podsumowaniu inwestycji melioracyjnej fot.UG Gzy
  • Melioracje gruntów rolnych fot.Przemysław Chrzanowski
  • Uroczyste zamknięcie inwestycji fot.UG Gzy
  • Prace melioracyjne fot.Przemysław Chrzanowski
  • Tereny powiatu pułtuskiego fot.Przemysław Chrzanowski
  • W ramach robót powstały m.in. przepusty, sieć drenarska i studzienki drenarskie fot.Przemysław Chrzanowski
  • Grunty rolne zabezpieczono przed podtopieniami fot.Przemysław Chrzanowski

Roboty melioracyjne w Skaszewie (gmina Gzy, pow. pułtuski) dobiegły końca. Ich koszt to ponad 14,6 mln zł, z czego blisko 8,9 mln zł to środki z UE w ramach PROW, przyznane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. W podsumowaniu i zakończeniu inwestycji wziął udział marszałek Adam Struzik.

 

Dwuetapowy zakres prac

Pierwsze zadanie inwestycyjne „Skaszewo I” realizowane było na terenach wsi – Żebry Falbogi, Sulnikowo, Ołdaki, Nowa Borza, Nowe Skaszewo, Gzy, Gzy Wisnowa. Prace objęły swoim zasięgiem obszar 147 działek. W ramach robót powstały m.in. rowy (5,3 km), przepusty, sieć drenarska (ponad 216 km) i studzienki drenarskie. Drugi etap „Skaszewo II” objął tereny wsi Szyszki, Słończewo, Skaszewo Włościańskie i ponownie – Nowe Skaszewo i Żebry Falbogi. Na 149 działkach wykonano – 5 km rowów i sieć drenarską (208 km), zainstalowano również rurociągi o długości ponad 2,4 km. 

Dzięki nowym urządzeniom i rowom uregulowane zostaną stosunki wodno-powietrzne, co ułatwi rolnikom prace polowe i zmniejszy wahania plonów. 

 

Archeologiczne odkrycia…

W trakcie robót melioracyjnych prowadzone były także prace archeologiczne. Znaleziono m.in. fragment dużego naczynia kultury łużyckiej.

Na terenie obecnej gminy Gzy, człowiek pojawił się w mezolicie, około 5000 lat p.n.e. Rozwój zaludnienia spowodował ekspansję osadnictwa i wytworzyła się północno-mazowiecka grupa kultury łużyckiej (około 1000 – 500 lat p.n.e.).

 

….i nieskażone środowisko

Ze względu na znaczną odległość gminy Gzy od ośrodków przemysłowych, a co za tym idzie – nieskażone środowisko teren jest atrakcyjnym miejscem wypoczynku i inwestycji rekreacyjnych. Na obszarze gminy znajdują się dwa ujęcia wód powierzchniowych w Gzach-Wisnowie i w Szyszkach Włościańskich. Działa także gospodarstwo agroturystyczne.

Liczba wyświetleń: 1528

powrót