Aktualności

1,5 mln zł na kanalizację

2015.04.20 11:10 , aktualizacja: 2015.07.14 11:44
Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk
skarbnik gminy Teresa Dzwonkowska i wójt gminy Rafał Mathiak Fot. Biuro Prasowe UMWM
skarbnik gminy Teresa Dzwonkowska i wójt gminy Rafał Mathiak Fot. Biuro Prasowe UMWM

Tyle pieniędzy otrzyma gmina Klembów (pow. wołomiński) na realizację inwestycji kanalizacyjnych. Umowę na unijne dofinasowanie przedsięwzięcia podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu Wiesław Raboszuk oraz wójt gminy Klembów Rafał Mathiak i skarbnik gminy Teresa Dzwonkowska.

 

Opis projektu

Budynek stacji uzdatniania jest podzielony na trzy strefy – halę filtrów, pomp oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Pompowanie surowej wody odbywa się tu z wydajnością 75 m3 na godzinę. Na terenie Klembowa powstało również prawie 24 km sieci wodociągowej, w tym prawie 9,4 km przyłączy. Z sieci korzysta już 650 osób. Stacja uzdatniania wody i sieć wodociągowa już działają dlatego gmina uzyska refundację części kosztów.

 

Druga część projektu – rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Ostrówku najprawdopodobniej zakończy się jeszcze w tym miesiącu. Powstanie tu m.in. przepompownia z dwiema pompami i zbiornikiem. Ostatecznie sieć kanalizacji sanitarnej będzie miała prawie 0,5 km długości i wykonanych będzie do niej osiem przyłączy, z których będą korzystać 24 osoby.

 

Efekty

Nowe inwestycje w gminie Klembów to przede wszystkim redukcja zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska i ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego. Dzięki kanalizacji będzie utrzymywał się również stały poziom wód gruntowych. Zwiększy się bezpieczeństwo w gminie – mieszkańcy będą mieć dostęp do 72 hydrantów przeciwpożarowych.

 

Tytuł projektu: Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez budowę stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w miejscowości Klembów oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrówek  

Beneficjent: gmina Klembów

Wartość projektu: 5 180 084,26 zł

Kwota dofinansowania: 1 497 524,64 zł

Działanie: 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa

Pliki do pobrania

Rozmiar: 369 kB, Liczba pobrań: 136
Rozmiar: 477 kB, Liczba pobrań: 136
Rozmiar: 539 kB, Liczba pobrań: 144

Liczba wyświetleń: 562

powrót