Aktualności

Pod hasłem lasów

2015.04.13 12:30 , aktualizacja: 2015.07.14 13:09

Autor: mat. Starostwa Powiatowego w Łochowie, Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

  • prelegenci Fot. arch. SP w Łochowie
  • prelegenci Fot. arch. SP w Łochowie
  • Słowo do zebranych wygłosił marszałek Adam Struzik Fot. arch. SP w Łochowie

Po raz pierwszy w historii posiedzeń Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego zaproszono przedstawicieli Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych z kraju oraz mazowieckich nadleśnictw. W spotkaniu uczestniczył również marszałek Adam Struzik oraz wicemarszałek Ewa Orzełowska.

 

Problemy…

Leśnicy przybliżyli władzom samorządowym zagadnienia związane z ewidencją i rekultywacją gruntów, uproszczonymi planami urządzania i nadzoru lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz omówili wspólne inwestycje obu stron.

 

W pierwszej części obrad głos zabrał Krzysztof Jażdżewski zastępca głównego lekarza weterynarii. Przedstawił aktualną sytuację województwa mazowieckiego dotyczącą choroby ASF wraz z zagrożeniami, jakie ze sobą niesie oraz przydatne do zastosowania środki prewencyjne. Temat wywołał ożywioną dyskusję.

 

… i zagadnienia

W drugim bloku obrad, swoje prelekcje wygłaszali specjaliści z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie i Starostwa Powiatowego w Węgrowie. Następnie Krzysztof Mączewski dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM zaprezentował sposoby cyfryzacji i modernizacji regionu, które są jednymi z działań przyczyniających się do wzrostu konkurencyjności i zmniejszenia dysproporcji rozwoju w województwie mazowieckim. Marszałek Adam Struzik natomiast skoncentrował się na założeniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

 

Nowe drzewa

Na zakończenie obrad konwentu, który tym razem odbył się w Łochowie, w miejscowości Kaczeniec Łazy starostowie posadzili las, jako swoisty symbol i pamiątkę tego spotkania.

 

 

Liczba wyświetleń: 200

powrót