Aktualności

Dofinansowania na ekologię

2015.03.31 15:30 , aktualizacja: 2015.07.14 13:18

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa na terenie kilku gmin – Tłuszcz, Grudusk, a także Wieliszew to założenia inwestycji, które decyzją zarządu województwa otrzymają unijne dotacje. Mieszkańcy gminy Łomianki z kolei już wkrótce będą mogli korzystać z kolektorów słonecznych. Poza tym wsparcie z UE na dwie stacje uzdatniania wody otrzyma Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne. Umowy na ponad 16 mln zł podpisali dziś marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Leszek Ruszczyk oraz beneficjenci.

 

Dwie nowe stacje wody w subregionie okołowarszawskim

Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  pozyskało przeszło 4,5 mln zł z UE  na poprawę jakości gospodarki wodnej na terenie swojej gminy. W ramach projektu wybudowano stację uzdatniania wody w Łazach przy ul. Kwiatowej oraz przebudowano wodociąg. Prace trwały od 2012 do 2014 r. Do połowy czerwca br. planowane jest zakończenie drugiego etapu realizacji projektu. Dotyczy on budowy drugiej stacji uzdatniania wody w Marysinie. Mieszkańcy gminy już skorzystali na tej inwestycji. Usprawniono dostarczanie wody, a system pierścieniowy przewodów wodociągowych zapewnił stałe jej ciśnienie. Dla środowiska tego typu inwestycje oznaczają przede wszystkim redukcję zanieczyszczeń odprowadzanych bezpośrednio do wód i gleby. Co ważne, nowy system uzdatniania wody nie bazuje na środkach chemicznych. Polega na dwustopniowym oczyszczaniu wody w systemie mechanicznym. Dzięki temu mieszkańcy mogą korzystać z dobrej jakości wody pitnej.

 

Solarne Łomianki

Gminę Łomianki czekają proekologiczne zmiany. Już niedługo jej mieszkańcy będą mogli korzystać z energii słonecznej. Wszystko za sprawą kolektorów słonecznych. Inwestycja otrzymała unijne wsparcie w wysokości ponad 850 tys. zł. Zakupione w ramach projektu instalacje solarne będą wyposażone w płaskie kolektory słoneczne. Zostaną one zamontowane w 71 indywidualnych gospodarstwach domowych. Pozwoli to na wykorzystanie energii słonecznej do podgrzania wody w domach. Korzyści płynące z tej inwestycji są ogromne, chociażby oszczędności w domowym budżecie. Taki sposób ogrzewania wody pozwala bowiem na redukcję rocznych wydatków nawet o 60 proc.

 

Grudusk: Unia zwróci za kanalizację

Redukcja zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych, poprawa jakości gleby i wody pitne,j a przede wszystkim większa liczba mieszkańców podłączona do sieci kanalizacyjnej. Takie m.in. cele postawiła sobie gmina Grudusk, przystępując do realizacji projektu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na swoim terenie. Gmina otrzyma unijne wsparcie w wysokości 734 tys. zł. na wykonaną już przez siebie inwestycję – budowę stacji uzdatniania wody oraz sieci kanalizacyjnej. Całkowita wartości projektu to 4 mln zł. Nową stację uzdatniania wody w Grudusku wraz z dwoma zbiornikami retencyjnymi zbudowano w 2010 r. W tym czasie zmodernizowano również dwie studnie głębinowe oraz wybudowano sieci kanalizacyjne w Grudusku i na terenie gminy. Z Gruduska kanalizacja została poprowadzona do Kołak Małych i Kołak Dużych, w których wybudowano przepompownie ścieków. W tych miejscowościach powstały także nowoczesne przydomowe oczyszczalnie (po 2 w każdej). W sumie do sieci kanalizacyjnej przyłączono 43 domostwa. Kolejna nić sieci została zbudowana w stronę Sokołowa i w samej miejscowości, łącznie wykonano 18 przyłączy. W samym Grudusku do kanalizacji podłączona została strefa produkcyjno-usługowo-handlowa z budynkami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej i Konopnickiej. Po zakończeniu projektu (wrzesień 2014 r.) ponad połowa mieszkańców (ok. 2 tys.) gminy Grudusk ma kanalizację. W sumie do sieci przyłączonych jest ok. 459 gospodarstw. Łączna długość sieci kanalizacyjnej to ponad 25 km. Na terenie gminy funkcjonuje 9 pompowni ścieków, w tym 6 w samym Grudusku.

 

Ciąg dalszy inwestycji wodno-kanalizacyjnej w Tłuszczu

W Kozłach, Wólce Kozłowskiej, Konarach i niektórych osiedlach Tłuszcza zainstalowano sieć wodociągową, a na trzech osiedlach w Tłuszczu powstała sieć kanalizacyjna. Koszt tej inwestycji to ponad 4,7 mln zł, a teraz gmina otrzyma 1,8 mln zł dofinansowania z UE. To drugi etap inwestycji. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej tym razem dotyczyła miejscowości, które nie zostały ujęte w I etapie. Sieć wodociągowa o długości ponad 9 km obejmie odcinek od stacji uzdatniania wody w miejscowości Kozły przez Wólkę Kozłowską do połączenia z istniejącym wodociągiem przy ul. Nowej w Tłuszczu. Wodociąg zostanie poprowadzony również wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 636 w Kozłach oraz w Wólce Kozłowskiej, Konarach, na osiedlu Klonowa i Norwida w Tłuszczu. Sieć kanalizacyjna o długości 0,5 km powstanie natomiast na odcinku przy ul. Nowosadowej oraz na osiedlach Słoneczna i Sasanki-Wierzbowa w Tłuszczu. Dzięki tej inwestycji poprawi się przede wszystkim jakość wody dostarczanej mieszkańcom. Ponadto zlikwidowane będą źródła o nieodpowiednich parametrach sanitarnych.

 

Wieliszew: wodociągi i kanalizacja zrefundowane

Przeprowadzona w ubiegłych latach rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji doczekała się refundacji. Zarząd województwa przyznał 8,3 mln zł unijnego dofinansowania na tę inwestycję. Sieć powstała w kilku miejscowościach w gminie Wieliszew i jednej z gminy Jabłonna. W Łajskach zbudowano sieć kanalizacyjną. Istniejące wcześniej wodociągi zostały połączone nowymi rurociągami i tworzą pierścień wokół całej gminy. Sieć ma teraz ponad 34 km i objęła miejscowości: Krubin, Olszewnica Stara, Olszewnica Nowa, Janówek Pierwszy (tu wraz ze stacją uzdatniania wody), Góra oraz Janówek Drugi (gm. Jabłonna). W rezultacie z wody doprowadzonej nowo wybudowaną siecią wodociągową korzystają już 564 gospodarstwa domowe.

 

  • Spotkanie z beneficjentami fot. Michał Słaby
  • Marszałek Adam Struzik fot. Michał Słaby
  • Marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Leszek Ruszczyk fot. Michał Słaby
  • Spotkanie z beneficjentami fot. Michał Słaby

Liczba wyświetleń: 841

powrót