Aktualności

Wspólne działania na rzecz ochrony zdrowia

2015.03.20 12:20 , aktualizacja: 2015.03.30 15:22

Autor: Aleksandra Święcka, (SZ), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Wspólne działania na rzecz ochrony zdrowia fot. Monika Guzowska
  • Wspólne działania na rzecz ochrony zdrowia fot. Monika Guzowska
  • Wspólne działania na rzecz ochrony zdrowia fot. Monika Guzowska
  • Wspólne działania na rzecz ochrony zdrowia fot. Monika Guzowska
  • Wspólne działania na rzecz ochrony zdrowia fot. Monika Guzowska

Marszałek Adam Struzik spotkał się z przedstawicielami środowiska pielęgniarek i położnych. Rozmowa dotyczyła warunków pracy i wynagradzania tej grupy zawodowej.

 

Trudna sytuacja

W ocenie przedstawicieli środowiska pielęgniarek i położnych, drastycznie niski poziom wynagradzania, nieadekwatny do posiadanego wykształcenia i kwalifikacji uzyskiwanych w ramach samofinansowanych form kształcenia podyplomowego jest m.in. przyczyną braku zainteresowania zawodem przez młode pokolenie.
Uczestnicy spotkania, zarówno po stronie środowiska pielęgniarek i położnych, jak i Samorządu Województwa Mazowieckiego, zgodzili się, że przeważająca cześć omawianych problemów wynika z trudnej sytuacji finansowej mazowieckiej ochrony zdrowia. Bez zmian systemowych nie ma możliwości spełnienia postulatów pracowników.

 

Kto rozmawiał?

W spotkaniu uczestniczyli: Ewa Przesławska – Przewodnicząca Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Mariola Łodzińska Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Radomiu, Iwona Kluczek Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce, Bożena Michniak Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie, Elżbieta Pleczyńska Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Płocku, Zofia Czyż Sekretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach, Longina Kaczmarska – Przewodnicząca OZZPiP Region Mazowiecki, Hanna Kolasa – Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Jacek Wojciechowski Sekretarz Warszawskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Samorząd województwa reprezentowali: Elżbieta Lanc, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego odpowiedzialna za sprawy ochrony zdrowia oraz Marek Miesztalski Skarbnik Województwa Mazowieckiego.

 

Zmiany są konieczne

Podczas spotkania sformułowano tezy i postulaty, dotyczące m.in. finansowania ochrony zdrowia, podziału środków między centralę Narodowego Funduszu Zdrowia a oddziały wojewódzkie, zapłaty za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone pacjentom ponad limit zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia (tzw. nadwykonania) czy warunków dla rozwoju zawodowego pielęgniarek i położnych w ramach kształcenia podyplomowego. Uzgodnione także, że konieczne jest zwiększenie liczby świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych. Ponadto brak lekarzy geriatrów negatywnie wpływa na funkcjonowanie opieki internistycznej, która faktycznie przyjmuje na siebie całkowicie leczenie starszych pacjentów. Reprezentanci Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz przedstawiciele środowiska pielęgniarek i położnych zadeklarowali wspólne działanie na rzecz spełnienia przedstawionych postulatów.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 18 kB, Liczba pobrań: 276

Liczba wyświetleń: 648

powrót