Aktualności

Komitet Regionów tym razem w Rydze

2015.03.18 12:20 , aktualizacja: 2017.01.31 10:51

Autor: Katarzyna Mańska (KM), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

  • malownicza panorama Rygi Pobierz: malownicza panorama Rygi Fot. Stanisław Szwabski
  • marszałek Adam Struzik podczas obrad Prezydium Komitetu Regionów w Rydze Pobierz: marszałek Adam Struzik podczas obrad Prezydium Komitetu Regionów w Rydze Fot. arch. KR
  • panorama Rygi Pobierz: panorama Rygi Fot. Stanisław Szwabski
  • obiekty Rygi Pobierz: obiekty Rygi Fot. Stanisław Szwabski
  • obiekty w Rydze Pobierz: obiekty w Rydze Fot. Stanisław Szwabski
  • budynki w Rydze Pobierz: budynki w Rydze Fot. Stanisław Szwabski
  • panorama Rygi Pobierz: panorama Rygi Fot. Stanisław Szwabski
  • Podczas obrad Prezydium Komitetu Regionów dyskutowano m.in. na temat inwestycji Pobierz: Podczas obrad Prezydium Komitetu Regionów dyskutowano m.in. na temat inwestycji Fot. arch. UMWM
  • Przewodnim tematem Komitetu Regionów w Rydze były Inwestycje w łączenie Europy: agenda cyfrowa jako główny element terytorialny Pobierz: Przewodnim tematem Komitetu Regionów w Rydze były Inwestycje w łączenie Europy: agenda cyfrowa jako główny element terytorialny Fot. arch. UMWM

Marszałek Adam Struzik uczestniczył w obradach Prezydium Komitetu Regionów. Przewodnim tematem spotkania były „Inwestycje w łączenie Europy: agenda cyfrowa jako główny element terytorialny”.

 

Stawiamy na innowacyjność

Według badań technologie cyfrowe będą głównym motorem wzrostu gospodarczego. Przewiduje się, że dzięki nim – w następnym dziesięcioleciu – powstaną nowe miejsca pracy. Ponadto możemy spodziewać się, że wspólny rynek cyfrowy zwiększy europejski PKB o 2,6 proc., czyli o około 360 mld euro.

 

Podczas spotkania omówiono współpracę między Europejskim Komitetem Regionów a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). Będzie ona dotyczyła kwestii związanych z nowym Planem Inwestycyjnym dla Europy i stanem finansów na poziomie niższym od krajowego, unijną polityką regionalną i miejską, unijną polityką sąsiedztwa (ARLEM i CORLEAP). Rolę doradczą KR będzie sprawował EBI.

 

Do priorytetów nowego Planu Inwestycyjnego dla Europy (zarówno z punktu widzenia inwestycji w infrastrukturę, jak i wsparcia dla MŚP, działających w sektorze zaawansowanej technologii) będą również należeć europejska agenda cyfrowa i jednolity rynek cyfrowy. To dziedziny polityki i gospodarki, które będą miały istotny wpływ na rozwój regionów.

 

Prezydium KR poświęciło też uwagę planowi komunikacji na rok 2015, który tworzą dwa zasadnicze elementy: priorytety polityczne KR oraz opinia „Przywrócenie więzi między Europą i jej obywatelami”. Europejski Komitet Regionów przyjmie swoje priorytety polityczne na nową kadencję w kwietniu br.

 

Siła ICT

Ważną rolę w prowadzeniu m.in. działalności gospodarczej, zarządzaniu publicznym, usługach socjalnych, czy też kształceniu odgrywać ma teleinformatyka (ICT – z ang. Information and Communication Technologies). ICT ma stanowić integralną i horyzontalną część w tych obszarach. Obserwując różne regiony w Europie – biorąc pod uwagę cyfryzację społeczeństwa – można zauważyć spore dysproporcje w zakresie umiejętności cyfrowych, e-administracji, liczby MŚP i nowych przedsiębiorstw cyfrowych.

 

Zadania Mazowsza…

Wiele wyzwań czeka Mazowsze, które rozpoczęło ważne przedsięwzięcia i projekty. Z punktu widzenia rozwoju województwa konieczna jest kontynuacja kluczowych inwestycji, takich jak „Internet dla Mazowsza”. Ważny jest też dalszy rozwój projektu e-administracji i portalu Wrota Mazowsza wraz z kolejnymi bazami danych.

 

…i marszałka

Prezydium KR zatwierdziło przedłużenie działalności grup międzyregionalnych na następną kadencję KR (2015–2020). W dwóch z nich podejmie pracę marszałek Adam Struzik: „Regiony Morza Bałtyckiego” (grupa utworzona w lutym 2008 r.) i „Zdrowie” (powstała w listopadzie 2010 r.).

 

Podczas posiedzenia dokonano także przydzielenia opinii z inicjatywy własnej. Biorąc pod uwagę doświadczenie w opracowaniu trudnej i ważnej opinii nt. budżetu UE, Prezydium KR powierzyło marszałkowi Adamowi Struzikowi zadanie opracowania opinii poświęconej instrumentom finansowym wspierającym rozwój terytorialny, w ramach jego pracy w Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE (COTER).

 

Środowe (18 marca) posiedzenie Komitetu Regionów odbyło się w Łotewskiej Bibliotece Narodowej, która jest Centrum Edukacji Kompetencji Cyfrowych.

 

O znaczeniu terytorialnym agendy cyfrowej mówili członkowie Europejskiego Komitetu Regionów. Sprawę referował podsekretarz stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego (prezydencja łotewska w Radzie UE) Arnis Daugulis oraz Zoran Stanczicz z Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii (DG CONNECT) Komisji Europejskiej. Głos zabierały także sprawozdawczynie KR w sprawie agendy cyfrowej oraz wiceprezes Łotewskiego Stowarzyszenia Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych Māry Jākobsone.

 

Liczba wyświetleń: 438

powrót