Aktualności

Wyróżnienie dla mazowieckiego projektu stypendialnego

2015.03.16 15:05 , aktualizacja: 2015.07.08 13:35

Autor: Dagmara Jaworska (OR), Wprowadzenie: Monika Guzowska

  • Statuetki Fot. Tomasz Stefański
  • Gala odbyła sie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Fot. Tomasz Stefański
  • Wyróżnienie dla mazowieckiego projektu stypendialnego Fot. Tomasz Stefański
  • Prezentacja idei konkursu Fot. Tomasz Stefański

Podczas uroczystej gali, w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju wręczono nagrody w konkursie „Dobre praktyki EFS 2014”. Spośród 86 zakwalifikowanych zgłoszeń wybrano sześć. Projekt stypendialny Samorządu Województwa Mazowieckiego  otrzymał wyróżnienie. Odebrały je Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa i Zofia Dembska z-ca dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu UMWM.

 

O wyróżnionym projekcie

„Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” kierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa mazowieckiego, dla których barierą w rozwoju edukacyjnym była sytuacja materialna. Projekt realizował Departament Edukacji Publicznej i Sportu UMWM, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Priorytet IX – Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Modelowym i nowatorskim rozwiązaniem było zastosowanie metody projektów edukacyjnych realizowanych przez stypendystów.

 

Program stypendialny realizowany jest od 2008 r. Wsparcie finansowe przyznawane jest uczniowi na okres 10 miesięcy, od 1 września do 30 czerwca roku następnego. Jego łączna kwota wynosi 4 tys. zł dla każdego stypendysty, czyli uczniowie otrzymują 400 zł miesięcznie. Środki pieniężne uczeń wydaje wyłącznie na cele edukacyjne. Do tej pory wsparcie stypendialne otrzymało 3293 zdolnych uczniów z Mazowsza. W sumie przeznaczono na ten cel ponad 17 mln zł.

 

O konkursie

Ideą konkursu „Dobre praktyki EFS” jest upowszechnienie informacji na temat wsparcia, jakie oferuje Europejski Fundusz Społeczny oraz prezentacja przykładów modelowych projektów, które mogą być inspiracją dla kolejnych beneficjentów. Przy ocenie projektów brane są pod uwagę: dobór grupy docelowej, kompleksowość zaoferowanego wsparcia, efekty realizacji i ich trwałość oraz stopień osiągnięcia wymiernych korzyści grupy docelowej.

 

Środki finansowe EFS będą wspierały rozwój kapitału ludzkiego także w nowej perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Polska otrzyma 82,5 mln euro z funduszy europejskich – około 13 mld będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te będą wdrażane za pomocą Programu Wiedza Edukacja Rozwój oraz 16 Regionalnych Programów Edukacyjnych.

Liczba wyświetleń: 411

powrót