Aktualności

Fundusze europejskie. Nowe rozdanie, nowe możliwości

2015.02.26 16:20 , aktualizacja: 2015.02.26 16:36

Autor: na podst.mat.MIR opr.Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • fot.UMWM
  • fot.UMWM
  • fot.UMWM
  • fot.UMWM
  • fot.UMWM

Ostatni rok przebiegał pod znakiem negocjacji dokumentów programowych dla perspektywy 2014–2020. W kolejnych latach ze środków polityki spójności w Polsce realizowane będą 22 programy – 6 na poziomie krajowym i 16 regionalnych. Nowy rozdział obecności funduszy europejskich zainaugurowano uroczystą galą z udziałem m.in. przedstawicieli Komisji Europejskiej, władz rządowych i regionalnych.

 

Miliardy na rozwój

W latach 2014–2020 Polska ma do wykorzystania 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. W nowej perspektywie wsparcie funduszy UE obejmie obszary, które najbardziej przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia i modernizacji gospodarki. Najważniejszym dokumentem określającym strategię inwestowania unijnych środków na lata 2014–2020 jest Umowa Partnerstwa. Jej realizacji posłużą krajowe i regionalne programy. 

 

Programowanie na poziomie regionów

Umożliwia dostosowanie działań do konkretnych potrzeb danego obszaru. Na Mazowszu, najwięcej środków z UE zasili projekty transportowe oraz inwestycje upowszechniające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Priorytetem będzie też uwzględnienie w biznesie potencjału naukowo-badawczego i dofinansowywanie innowacyjności i przedsiębiorczości. Marszałek Adam Struzik podkreśla, że nowy okres programowania będzie też dobrym czasem dla rozwoju ekonomii społecznej – dużą część dotacji przeznaczono na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, walkę z ubóstwem i zmniejszenie bezrobocia.

Województwo mazowieckie, jako pierwszy i jedyny region w Polsce, zostało zakwalifikowane do grupy regionów lepiej rozwiniętych. Jak zaznacza marszałek jest to powód do dumy, niemniej nadal potrzebne są szeroko zakrojone działania wyrównujące szanse rozwojowe poszczególnych części województwa.

 

Wzmacnianie potencjału województw

Konferencję inaugurującą realizację unijnych programów w perspektywie 2014–2020 poprzedziło spotkanie marszałków województw z komisarzami UE –  ds. polityki regionalnej Coriną Creţu, ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw Elżbietą Bieńkowską, a także minister infrastruktury i rozwoju Marią Wasiak. Rozmawiano głównie o zwiększającej się decentralizacji wdrażania funduszy europejskich w Polsce w kontekście zapisów Rozporządzenia Komisji Europejskiej na lata 2014–2020 oraz strategiach ponadregionalnych.

Liczba wyświetleń: 1339

powrót