Aktualności

Nowe wyzwania w polityce energetycznej

2015.02.20 14:00 , aktualizacja: 2015.07.30 15:30

Autor: Dorota Łucja Cichocka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

„NEO: Implementacja i Kontynuacja” to tytuł seminarium, które odbyło się 17 i 18 lutego w Zurychu. Spotkanie zainicjowało współpracę Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii, Laboratorium Konwersji Energii ETHZ oraz polskich urzędów marszałkowskich. Przedstawicielem województwa mazowieckiego był marszałek Adam Struzik.

 

Po co nam „NEO”?

„NEO” był udanym projektem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i Laboratorium Konwersji Energii ETHZ, który zrealizowano w latach 2013–2014. Spotkanie marszałków polskich regionów z przedstawicielami szwajcarskich instytucji poświęcone było kontynuacji tej inicjatywy oraz przygotowaniu polskich regionów do zmian legislacyjnych w polityce energetycznej UE planowanych na rok 2020. Będą one skutkowały większym zakresem obowiązków województw w obszarze planowania i rozwoju źródeł energii na ich terytorium.

Jest to szczególnie trudne zadanie dla polskich województw w kontekście kwestii bezpieczeństwa dostaw, wahania cen energii i wymaganej transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, w tym wzrastającej roli odnawialnych źródeł energii. „NEO” ma pomóc województwom w sprostaniu tym wyzwaniom, również w kontekście nowo przyjętej ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii.

 

Skorzystają regiony…

Udział w projekcie „NEO” oznacza konkretne korzyści również dla województwa mazowieckiego. Region otrzyma wsparcie w zakresie szkoleń, narzędzi koordynujących współpracę na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym oraz bazy naukowej dla przyszłego finansowania projektów unijnych, w tym weryfikacji budżetów w latach 2014–2020. Podobnie, jak pozostałe województwa otrzyma również pomoc w zwiększaniu konkurencyjności poprzez stworzenie bardziej atrakcyjnej oferty dla inwestorów OZE.

 

… i Polacy

Współpraca w ramach „NEO” to także profity dla mieszkańców polskich regionów: ożywienie rynku pracy, rozwój infrastruktury, pozwalający na lepsze planowanie przestrzenne i korzyści ekonomiczne płynące z technologii OZE. Nie da się także przecenić wpływu współpracy w ramach „NEO” na ochronę środowiska.

 

Przyszłościowo… przeciwdziałanie zmianom klimatycznych poprzez wspieranie wykorzystania OZE

Systematyczne Zarządzanie Transformacją Energetyczną (w skrócie SYSTEM) to propozycja wprowadzenia systemowego podejścia do rozwoju OZE w wybranych regionach Polski, zgodna z polityką i prawodawstwem UE. Dotyczy korzystania z OZE oraz zastępowania technologii ciepłowniczych opartych na paliwach kopalnych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym państw członkowskich.

Program będzie sprzyjał szybszemu wprowadzeniu na rynek zrównoważonych technologii energetycznych oraz pokonywaniu barier regulacyjnych.

SYSTEM przewiduje wymianę najlepszych praktyk w uzyskiwaniu koncesji, ram finansowych i strukturalnych oraz zachęty dla inwestorów. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, w ramach projektu efektywność narzędzi i metod zostanie oszacowana i dostosowana do potrzeb organów administracji regionalnej dla przyspieszenia przejścia z węgla na alternatywne źródła energii.

  • Uczestnicy seminarium „NEO: Implementacja i Kontynuacja”, które odbyło się w Zurychu fot. archiwum UMWL
  • Mapa regionów uczestniczących w Projekcie System
  • Spotkanie marszałków polskich regionów z przedstawicielami szwajcarskich instytucji fot. archiwum UMWL
  • Podczas seminarium odbyły się warsztaty, na których planowano przyszłą współpracę szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii, Laboratorium Konwersji Energii w Zurychu oraz polskich urzędów marszałkowskich fot. archiwum UMWL
  • Województwo mazowieckie reprezentował marszałek Adam Struzik fot. archiwum UMWL

Liczba wyświetleń: 259

powrót