Aktualności

COTER, ENVE i Grupa Wyszehradzka w nowej kadencji

2015.02.13 14:25 , aktualizacja: 2017.01.31 10:51

Autor: Nina Małachowska, (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Marszałek Adam Struzik wziął udział w spotkaniu przedstawicieli Grupy Wyszehradzkiej fot. archiwum KR
Przedstawiciel Wiednia i reprezentanci Grupy Wyszehradzkiej fot. archiwum KR

Początek kolejnej kadencji Europejskiego Komitetu Regionów zaowocował posiedzeniami jego poszczególnych komisji. Marszałek Adam Struzik uczestniczył w posiedzeniach Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) oraz Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE). Były one poświęcone planom prac i zakresom kompetencji komisji. 

 

Czym jest Grupa Wyszehradzka?

Marszałek Adam Struzik uczestniczył również w inicjacyjnym spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej (V4).  Jest to  nieformalna forma współpracy czterech państw środkowej Europy: Polski, Czech, Słowacji i Węgier, które łączy sąsiedztwo, wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości. We współpracę wyszehradzką zaangażowane są różne podmioty: instytucje rządowe, organizacje pozarządowe, ośrodki naukowe, uczelnie, instytucje kultury. Obecnie zrodził się pomysł, aby regiony stołeczne i ich stolice wchodzące w skład V4 spotykały się regularnie na forum Komitetu Regionów, by poszukiwać nowych kierunków współpracy i intensyfikować dotychczasowe działania. Od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. prezydencję w Grupie V4 sprawuje Słowacja.

 

Współpraca regionów stołecznych

Gośćmi spotkania Grupy V4 byli przedstawiciele miasta Wiedeń. Głównym tematem była organizacja Forum Regionów Stołecznych Grupy Wyszehradzkiej, które wstępnie zaplanowane jest na czerwiec br. w Bratysławie. Uczestnicy dyskutowali nad priorytetowymi tematami forum: większą partycypacją władz lokalnych i regionalnych w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej; głównymi wyzwaniami dla regionów metropolitarnych UE; wsparciem sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje w badania i rozwój; zrównoważonym transportem miejskim opartym na modelach zintegrowanego systemu transportowego oraz turystyką.

Liczba wyświetleń: 468

powrót