Aktualności

Unijne wsparcie dla projektów turystycznych i działań przeciwpowodziowych

2015.02.10 12:25 , aktualizacja: 2015.07.30 11:25

Autor: Biuro Prasowe UMWM i MJWPU, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Przeszło 14 mln zł z unijnego budżetu otrzyma Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie (RZGW) na realizację dwóch projektów fot.Dagmara Jaworska
  • Umowy na unijne dofinansowanie inwestycji podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członkowie zarządu województwa mazowieckiego – Elżbieta Lanc i Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci fot.Dagmara Jaworska
  • Rozmowy o wzajemnej współpracy fot.Dagmara Jaworska
  • Unijne wsparcie w wysokości ponad 749 tys. zł umożliwi m.in. rewitalizację parku miejskiego i utworzenie tzw.siłowni pod chmurką w gminie Warka fot.Dagmara Jaworska
  • Wywiad fot.Dagmara Jaworska

Przeszło 14 mln zł z unijnego budżetu otrzyma Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie (RZGW) na realizację dwóch projektów. Jeden z nich to remont zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku Kania-Popowo, drugi – udrożnienie ujściowego odcinka rzeki Bug do rzeki Narew. Umowy na unijne dofinansowanie inwestycji podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska, członkowie zarządu województwa mazowieckiego – Elżbieta Lanc i Wiesław Raboszuk oraz beneficjenci.

 

Zapora Jeziora Zegrzyńskiego do remontu

Na odcinku Kania-Popowo podczas wysokich stanów wody na Bugu pełni ona funkcję wału powodziowego. Aby chronić tereny przyległe przed zalewaniem, musi spełniać wszelkie normy bezpieczeństwa. W ramach projektu na zaporze będą prowadzone prace hydrologiczne. Zostanie  poszerzona i podwyższona, a jej korpus i podłoże zyskają dodatkowe uszczelnienia. Na powierzchni  ponad 2,3 ha będą wycięte i wykarczowane drzewa i krzewy. Zaplanowano też przebudowę zjazdów wałowych. Całość zostanie pokryta humusem. Skarpa będzie dodatkowo zabezpieczona siatką, by ochronić przed bobrami.

 

Tytuł projektu: Remont zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego Kania-Popowo

Całkowita wartość projektu: 11 120 088 zł

Kwota dofinansowania: 9 451 552,05 zł

Beneficjent: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Działanie: 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu

 

Udrożnienie Bugu

Dobra wiadomość dla mieszkańców terenów nadbużańskich. Już niedługo zostanie udrożniony dwukilometrowy odcinek ujścia rzeki Bug. Oznacza to większe bezpieczeństwo i mniejsze ryzyko powodziowe. Obecnie znaczne spiętrzenia wody mogą doprowadzać do przerwania zapór bocznych Jeziora Zegrzyńskiego na odcinkach Kania-Popowo i Arciechów-Kuligów oraz terenów nadrzecznych w miejscowościach Popowo-Parcele i Kuligów. W ramach planowanej inwestycji tereny zostaną wykarczowane, przeprowadzone będą prace hydrotechniczne i wdrożeniowe. Osady będą usunięte z użyciem pogłębiarki ze spulchniaczem. Wydobyty w ten sposób materiał zostanie wykorzystany m.in. do podwyższenia zapór bocznych. Dzięki pogłębieniu tego odcinka Bugu obniży się stan wody w momencie wezbrania rzeki. Dodatkowo podniesie się atrakcyjność turystyczna Jeziora Zegrzyńskiego, znajdującego się na końcowym odcinku rzeki. Będzie tu można w przyszłości uprawiać żeglugę.

 

Tytuł projektu: Udrożnienie ujściowego odcinka rzeki Bug od ujścia do rz. Narew do km 5+000 - Etap I

Całkowita wartość projektu: 5 644 403 zł

Kwota dofinansowania: 4 797 219,80 zł

Beneficjent: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Działanie: 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu

 

Gmina Warka turystyczną perełką Mazowsza?

Są na to szanse. Unijne wsparcie w wysokości ponad 749 tys. zł umożliwi bowiem m.in. rewitalizację parku miejskiego i utworzenie tzw. „siłowni pod chmurką”.

 

Gmina Warka, otrzymane dofinansowanie z RPO WM na rozwój turystyki, przeznaczy na rewitalizację parku miejskiego (wymiana nawierzchni, ukształtowanie terenów zielonych, nawodnienie oraz oświetlenie na słupach stylizowanych). Zmiany zapewnią mieszkańcom i turystom odpoczynek wśród zieleni. Nad rzeką Pilicą wybudowana zostanie rekreacyjna ścieżka pieszo-rowerowa, a teren przyległy do rzeki będzie utwardzony. Dla lepszej orientacji, na drogach dojazdowych do Warki ustawione zostaną cztery punkty informacyjne. Będą też publikacje: przewodnik turystyczny (obejmujący informacje o historii Warki, atrakcjach przyrodniczych, kulturowych, a także infrastrukturze turystycznej) oraz mapa turystyczna. Na terenie miasta i gminy Warka pojawią się tablice informacyjne z oznakowaniem tras, atrakcji turystycznych i bazy noclegowej.

 

Rejon Warki i okolic słynie z pięknej przyrody i krajobrazów. Szczególnie dla turystów zaplanowano punkt widokowy z lunetą, by można było cieszyć oko rodzimą florą. Przyznane środki pozwolą także na wydanie albumu fotograficznego oraz wytyczenie szlaków edukacyjnych wraz z opisaniem trzech tras, związanych z dziedzictwem historycznym i kulturowym Warki (w formie  tablic edukacyjnych). Dla miłośników gier i zabaw powstanie gra turystyczna.

 

Do przebudowy czeka również rekreacyjna ścieżka pieszo-rowerowa. Pojawi się siłownia pod chmurką z podciągaczami i wypychaczami, prasą i drabinką z podciąganiem, wioślarzem i rowerkiem klasycznym. Będzie można także korzystać z odpowiednio przygotowanych szlaków rekreacyjnych: spacerowego, biegowego, rowerowego i kajakowego.

 

Elementy przygotowywanej oferty turystycznej oparte będą na wykorzystaniu obiektów zabytkowych, które są zlokalizowane na terenie miasta i gminy Warka, oraz na historii obszaru, wydarzeniach i postaciach historycznych. Ideą projektu jest promowanie walorów przyrodniczych regionu, takich jak obszar „Dolina Pilicy i Drzewiczki”, obszary Natura 2000 „Dolina Pilicy”, „Dolina Środkowej Wisły”, „Dolina Dolnej Pilicy” PLH. Pamiętano również o osobach niepełnosprawnych – by mogły w pełni korzystać z infrastruktury turystycznej wprowadzone będą dogodne rozwiązania, m.in. podjazdy umożliwiające korzystanie ze szlaków pieszo-rowerowych. Projekt przewiduje także udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi i osób starszych.

 

Tytuł projektu: Warka turystyczną perłą Mazowsza – utworzenie kompleksowej oferty turystycznej miasta i gminy Warka

Całkowita wartość projektu: 1 728 506,94 zł

Kwota dofinansowania: 749 999,16 zł

Beneficjent: gmina Warka

Działanie: 6.2. Turystyka

 

 

Liczba wyświetleń: 771

powrót