Aktualności

Wybitny umysł doceniony

2015.01.29 13:30 , aktualizacja: 2015.07.24 10:26

Autor: Dorota Łucja Cichocka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Prof. nadzw. SGH dr hab. Zbigniew Strzelecki, Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie demografii, Medalem Polskiej Akademii Nauk za liczne osiągnięcia jako członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN oraz Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”.

 

Za wkład w rozwój Polski…

Od blisko 20 lat prof. Zbigniew Strzelecki jest promotorem działań ukazujących wagę zmian demograficznych dokonujących się w Polsce, Europie i w skali globalnej oraz w polityce dotyczącej ludności i rozwoju. Dzięki jego zaangażowaniu w organizację I Kongresu Demograficznego 2002 i II Kongresu Demograficznego 2012 udało się zaangażować przedstawicieli różnych grup społecznych do wspólnej debaty o zmianach demograficznych w Polsce i możliwych oddziaływaniach na przebieg procesów ludnościowych. Pod kierunkiem prof. Zbigniewa Strzeleckiego przygotowywane są regularnie raporty Rządowej Rady Ludnościowej, stanowiące kompendium informacji o zachodzących w Polsce zmianach demograficznych.

 

… i Mazowsza

Prof.  Zbigniew Strzelecki od jesieni 2003 r. kieruje pracami Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. Powstają tu strategiczne dokumenty planistyczne dla województwa mazowieckiego. Jednym z pierwszych dokumentów, jakie opracowano całościowo pod kierunkiem pana profesora była Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

 

Słowa uznania

– W całej swojej karierze prof. Zbigniew Strzelecki kieruje się zawsze szeroko rozumianym dobrem naszego regionu, kraju oraz jego mieszkańców, wykazując się przy tym rzetelną i wszechstronną wiedzą, profesjonalizmem, jak również pełnym zaangażowaniem. Od lat pozostaje wielkim autorytetem w środowisku naukowym i w życiu publicznym oraz wzorem dla kolejnych pokoleń badaczy i swoich studentów. Działania profesora, szczególnie jako Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, wnoszą bardzo cenny wkład do prężnego, a jednocześnie zrównoważonego rozwoju naszego regionu – podkreślił marszałek Adam Struzik gratulując prof. Zbigniewowi Strzeleckiemu odznaczeń.

 • Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP dr Olgierd Dziekoński wręcza prof. Zbigniewowi Strzeleckiemu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski fot. D.Ł. Cichocka
 • Przemawia prezes GUS, zastępca przewodniczącego Rządowej Rady Ludnościowej, prof. Janusz Witkowski – wnioskodawca przyznania odznaczenia państwowego fot. D.Ł. Cichocka
 • Prof. Zbigniew Strzelecki przyjmuje gratulacje od prof. Janusza Witkowskiego fot. D.Ł. Cichocka
 • Goście uroczystości nadania odznaczeń w siedzibie GUS fot. D.Ł. Cichocka
 • Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu Waldemar Kuliński wraz z gośćmi uroczystości fot. D.Ł. Cichocka
 • Marszałek Adam Struzik wręcza Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” prof. Zbigniewowi Strzeleckiemu fot. D.Ł. Cichocka
 • Prof. Zbigniew Strzelecki z marszałkiem Adamem Struzikiem po wręczeniu medalu „Pro Masovia” i dyplomu fot. D.Ł. Cichocka
 • Prof. Zbigniew Strzelecki przyjmuje gratulacje fot. D.Ł. Cichocka
 • Przemawia marszałek Adam Struzik fot. D.Ł. Cichocka
 • Prof. Zbigniew Strzelecki otrzymuje Medal PAN z rąk prezesa Polskiej Akademii Nauk Michała Kleibera fot. D.Ł. Cichocka
 • Profesorowie Michał Kleiber i Zbigniew Strzelecki fot. D.Ł. Cichocka
 • Marszałek Adam Struzik w rozmowie z profesorem Zbigniewem Strzeleckim fot. D.Ł. Cichocka
 • Goście uroczystości podczas przemówienia prof. Janusza Witkowskiego fot. D.Ł. Cichocka

Liczba wyświetleń: 1332

powrót