Aktualności

Konwent powiatów województwa mazowieckiego

2015.01.16 11:45 , aktualizacja: 2015.07.27 08:14

Autor: Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Na pierwszym spotkaniu w tym roku przedstawiciele powiatów z Mazowsza dyskutowali o roli i zadaniach starostów w systemie zarządzania kryzysowego, współpracy z samorządem województwa oraz finansowaniu szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

 

W obradach uczestniczyli m.in. marszałek Adam Struzik oraz wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

 

Marszałek Adam Struzik omówił bieżącą współpracę z samorządami powiatowymi. Nawiązał również do obecnej sytuacji finansowej województwa mazowieckiego, szczególnie redukcji „janosikowego” do 271,45 mln zł. Podziękował też za aktywny udział powiatów oraz pomoc w realizacji projektów „Internet dla Mazowsza”, „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” i „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej zniwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Przypomniał także o konieczności rozliczeniach do końca roku projektów realizowanych w ramach RPO WM 2007–2013. Zadeklarował dalszą współpracę i udział w pracach konwentu.

 

Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska poruszyła zagadnienia dotyczące nowego okresu programowania 2014–2020 programów RPO oraz PROW. Przypomniała o realizacji programów w zakresie bazy sportowej oraz inwestycjach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, zwracając szczególną uwagę na zbliżające się terminy składania wniosków – do 31 stycznia (FOGR) i do 15 lutego (baza sportowa).

 

Kolejne obrady zaplanowano na 3 lutego br. w urzędzie marszałkowskim. Starostowie wybiorą m.in. prezydium oraz wytypują przedstawicieli konwentu do uczestniczenia w pracach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007–2013, Mazowieckiej Rady ds. Ekonomii Społecznej, Mazowieckiej Rady Innowacyjności, Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Mazowieckiego Forum Terytorialnego oraz PROW.

  • Wspólne zdjęcie uczestników pierwszego w 2015 r. konwentu powiatów województwa mazowieckiego, który odbył się w Popowie w powiecie wyszkowskim fot.Radosław Strzaliński
  • Marszałek Adam Struzik omawia bieżącą współpracę z samorządami powiatowymi fot.Radosław Strzaliński
  • Starostowie powiatów mazowieckich podczas konwentu fot.Radosław Strzaliński
  • Przemawia Marek Wójcik – podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji fot.Radosław Strzaliński
  • Podczas spotkania mówiono o kwestiach związanych z „janosikowym” fot.Starostwo Powiatowe w...
  • Na zdjęciu od lewej: marszałek Adam Struzik, przewodniczący konwentu Bogdan Pągowski, naczelnik Wydziału Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej Czesława Kunkiewicz-Waligóra oraz wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska fot.Starostwo Powiatowe w...
  • Starostowie podczas dyskusji o ich roli i zadaniach w systemie zarządzania kryzysowego fot.Starostwo Powiatowe w...
  • Przemawia wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski fot.Starostwo Powiatowe w...

Liczba wyświetleń: 2000

powrót