Aktualności

Obradował prekomitet monitorujący program Inteligentny Rozwój

2014.12.19 09:20 , aktualizacja: 2014.12.19 09:51

Autor: na podst. mir.gov.pl, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

W oczekiwaniu na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie przyjęcia Programu Inteligentny Rozwój (PO IR), w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju obradował prekomitet monitorujący program. Celem spotkania była dyskusja o sposobie wdrażania PO IR, w tym o kryteriach wyboru projektów w działaniach wdrażanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Posiedzeniu przewodniczyła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel, a uczestniczył w nim m.in. marszałek Adam Struzik.
 

Prekomitet jest ciałem, które nie podejmuje wiążących decyzji w sprawie programu, ale pozwala na przedyskutowanie i wypracowanie wstępnych rozwiązań. Z kolei komitet monitorujący może powstać, gdy program jest już przyjęty. Czuwa nad jego wdrażaniem i decyduje o niektórych kwestiach, np. kryteriach wyboru projektów. – Efekty naszych dzisiejszych rozmów staną się punktem wyjścia do decyzji na właściwym Komitecie Monitorującym, który zostanie powołany po wydaniu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej PO IR – poinformowała wiceminister Iwona Wendel.

 

Dwie instytucje pośredniczące

 

Podczas spotkania prezentacje wygłosili przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Ministerstwa Gospodarki, które będą pełnić funkcję instytucji pośredniczących w systemie wdrażania PO IR. Każda z nich będzie odpowiedzialna za dwie części programu (priorytety) – MG za Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I oraz Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, natomiast NCBiR za Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego.

 

 

Miliardy na B+R

 

Uczestnicy spotkania zapoznali się także z aktualnym stanem prac nad PO IR. W grudniu wynegocjowany program został przesłany do Komisji Europejskiej i obecnie oczekuje na zatwierdzenie. Jego budżet wynosi ok. 8,6 mld euro z polityki spójności. Fundusze dostępne w ramach PO IR przyczynią się do rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki, przede wszystkim poprzez zwiększanie nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa.

 

  • fot. MIR
  • fot. MIR
  • fot. MIR
  • fot. MIR
  • fot. MIR

Liczba wyświetleń: 798

powrót