Aktualności

Współpraca Mazowsza z węgierskim partnerem

2014.12.08 14:20 , aktualizacja: 2014.12.10 10:32

Autor: Biuro Współpracy z Zagranicą, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • fot.Biuro Współpracy z...
  • fot.Biuro Współpracy z...
  • fot.Biuro Współpracy z...
  • fot.Biuro Współpracy z...
  • Fot. arch. Komitatu Peszt

Na zaproszenie Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Komitatu Peszt, 4–5 grudnia br., delegacja oficjalna województwa mazowieckiego przebywała z wizytą w Budapeszcie.

 

Delegacji przewodniczył Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Towarzyszyli mu: Sekretarz Województwa – Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Waldemar Kuliński oraz zastępca dyrektora Kancelarii Marszałka Rafał Zięba.

 

Mazowsze i Komitat Peszt od lat łączą przyjacielskie stosunki oraz współpraca bilateralna, zapoczątkowana podpisanym w 2002 r. porozumiem o wzajemnym współdziałaniu pomiędzy regionami. Na przestrzeni 12 lat współpracy udało się zrealizować wiele wspólnych przedsięwzięć – m.in. forum nt. gospodarki odpadami, seminaria i wizyty studyjne w obszarze ochrony zdrowia i polityki społecznej, inicjatywy edukacyjne (np. międzynarodowy obóz młodzieżowy nad Balatonem), wymiana doświadczeń w zakresie muzealnictwa, tworzenia systemu e-urząd, udział w targach turystycznych czy uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Budapeszcie. Ponadto doświadczenia Komitatu Peszt we wdrażaniu systemu zarządzania zgodnego z normą jakości ISO okazały się dla Mazowsza bardzo cenne.

 

Tegoroczna wizyta delegacji oficjalnej województwa mazowieckiego w Budapeszcie związana była z obchodami Dnia Komitatu Peszt. Ma on szczególne znaczenie dla regionu – jest upamiętnieniem odrodzenia się komitatu i okazją do świętowania wspólnie z wszystkimi mieszkańcami oraz partnerami zagranicznymi, z którymi łączą Peszt szczególne więzi. W tym dniu wręczane są nagrody w uznaniu działalności m.in. na rzecz oświaty, nauki, architektury, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa publicznego i jedności społecznej. Podczas uroczystości nadawany jest również tytuł Honorowego Obywatela Komitatu Peszt. Podziękowania kierowane są do osób, których działalność na gruncie zawodowym bądź w życiu prywatnym jest godna naśladowania. Jedną z 30 nagród wręczył marszałek Adam Struzik.

 

Podczas wizyty strony omówiły zagadnienia współpracy międzyregionalnej w 2015 r. Zadeklarowano realizację wspólnych projektów w ramach Programu UE Europa Centralna. Nowym zadaniem, jakie od niedawna realizują węgierskie komitaty jest współprowadzenie polityki rozwoju regionalnego. W tym zakresie województwo mazowieckie dysponuje bogatym doświadczeniem, którym chętnie się podzieli ze swoimi pesztańskimi partnerami. Podczas rozmów zwrócono uwagę na podobne problemy z jakimi zmagają się obydwa regiony: duży udział stolicy w tworzeniu PKB oraz wewnętrzne  migracje ludności. Omówiono także aktualną sytuację samorządów regionalnych w obydwu krajach.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 561

powrót