Aktualności

Zmiany w Komitecie Regionów

2014.12.05 11:00 , aktualizacja: 2017.01.31 10:52

Autor: Biuro Przedstawicielskie Województwa Mazowieckiego w Brukseli, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Marszałek Adam Struzik wziął udział w posiedzeniu Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego ds. byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii oraz w 109 obradach plenarnych Komitetu Regionów.

 

Komitet stanowi forum współpracy pomiędzy stowarzyszeniem jednostek samorządu lokalnego Republiki Macedonii a Komitetem Regionów i służy przeprowadzaniu wspólnych projektów i inicjatyw, a także wspieraniu procesu akcesyjnego byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii do struktur Unii Europejskiej. Marszałek Adam Struzik jest jedynym polskim głosem na tym forum.

 

Republika Macedonii to pierwszy kraj z regionu Bałkanów Zachodnich, który podpisał układ o stabilizacji i stowarzyszeniu z UE (2001 r.). W związku z tym w 2005 r. uzyskała status kraju kandydującego do członkostwa w UE. Tymczasem Komisja Europejska już po raz piąty powtórzyła swoje zalecenie do Rady dotyczące otwarcia negocjacji akcesyjnych, które do tej pory nie zostały rozpoczęte. Z tego względu głównym tematem dyskusji były instrumenty, jakie może wykorzystać Komitet Regionów, aby Rada rozpoczęła negocjacje.

 

Podczas 109 posiedzenia plenarnego Komitetu Regionów nowo mianowana Europejska Komisarz ds. Polityki Regionalnej Corina Crețu przedstawiła priorytety swojej kadencji. To przede wszystkim inwestycje w sektor badań i rozwoju, gospodarkę niskoemisyjną oraz w tworzenie miejsc pracy. Komisarz będzie zabiegała o  udzielenie szczególnego wsparcia państwom, które nieefektywnie dotychczas wykorzystywały przyznawane im fundusze unijne, będzie także dążyć do uczciwej dystrybucji środków, tak by faktycznie niwelować różnice pomiędzy słabiej a lepiej rozwiniętymi regionami wspólnoty. Komisarz Corina Crețu podkreśliła chęć współpracy z KR, gdyż jak powiedziała, członkowie Komitetu Regionów są rzecznikami spraw społeczności lokalnych i regionalnych.  Omówiono opóźnienia we wdrażaniu polityki spójności, skutki dla miast i regionów planu inwestycyjnego Komisji Europejskiej, na który przewidzianych jest 315 mld euro, oraz nowy kształt polityki migracyjnej UE. Członkowie Komitetu Regionów zajęli się także zagadnieniami z zakresu ulepszania usług  zdrowotnych poprzez m.in. wykorzystywanie technologii umożliwiających obywatelom zarządzanie ich własnym zdrowiem i zapewnienie wysokiej jakości opieki zdrowotnej, odnosząc się do komunikatu Komisji Europejskiej „Skuteczne, dostępne i odporne systemy opieki zdrowotnej”.

  • Pobierz: fot. Biuro...
  • Pobierz: fot. Biuro...
  • Pobierz: fot. Biuro...

Liczba wyświetleń: 601

powrót