Aktualności

Mazowsze się rozwija…

2014.11.07 11:00 , aktualizacja: 2014.11.12 09:06

Autor: Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • fot.arch.Budmat
  • fot.arch.Budmat
  • fot.arch.Budmat
  • fot.arch.UMWM
  • fot.arch.MJWPU
  • fot.arch.MJWPU

W Płocku podsumowano miejski projekt rewitalizacyjny wdrożony w ramach Inicjatywy JESSICA. Inwestycja wpłynęła na ożywienie gospodarcze i społeczne zdegradowanego obszaru i obiektów dawnej Fabryki Maszyn Żniwnych. W spotkaniu wziął udział m.in. marszałek Adam Struzik.

 

Inwestorem jest firma produkująca pokrycia dachowe BUDMAT Bogdan Więcek, która w zrewitalizowanych obiektach uruchomiła produkcję nowego produktu – blachodachówki modułowej. Projekt jest wpisany do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka. Jego realizacja jest niezwykle istotna nie tylko z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego Płocka, ale również regionu Mazowsze.

 

Podczas spotkania zaprezentowano założenia i osiągnięte efekty przedsięwzięcia oraz symbolicznie uruchomiono oddział produkcji nowego produktu – blachodachówki modułowej.

 

Wniosek na rewitalizację terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Maszyn Żniwnych w Płocku znalazł się wśród pierwszych, które są realizowane na Mazowszu ze wsparciem Inicjatywy JESSICA.

 

W ramach projektu zaadaptowano, przebudowano i wyremontowano dwa obiekty, uporządkowano teren wokół nich, przystosowując do nowych funkcji.

 

JESSICA jest inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą finansowanie inwestycji miejskich z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych (pożyczek, poręczeń i wkładów kapitałowych). Zgodnie z założeniami, projekty przeznaczone do sfinansowania muszą łączyć element komercyjny (zapewniający rentowność projektu) oraz tzw. element społeczny, ważny z punktu widzenia lokalnej społeczności.

Liczba wyświetleń: 1377

powrót