Aktualności

Strażacy coraz skuteczniejsi

2014.10.30 14:35 , aktualizacja: 2014.10.31 15:51

Autor: opr. Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

 • fot.Albert Lejman
 • fot.UMWM Delegatura w...
 • fot.Albert Lejman
 • fot.UMWM Delegatura w...
 • fot.UMWM Delegatura w...
 • fot.Albert Lejman
 • fot.Albert Lejman
 • fot.Albert Lejman
 • fot.UMWM Delegatura w...
 • fot.UMWM Delegatura w...
 • fot.UMWM Delegatura w...

Samochody specjalne i sprzęt specjalistyczny trafiły do komend państwowej straży pożarnej zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Ich zakup został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 w kwocie 3,8 mln zł. Całkowita wartość projektu to blisko 10 mln zł. W konferencji podsumowującej realizację przedsięwzięcia, 30 października br., wziął udział marszałek Adam Struzik.

 

Troska o bezpieczeństwo mieszkańców Mazowsza to priorytetowe zadanie, jakie stawia przed sobą Samorząd Województwa Mazowieckiego. Trudne do przewidzenia różnego rodzaju zdarzenia m.in. pożary, katastrofy komunikacyjne, ekologiczne czy podtopienia gospodarstw potwierdzają, jak ważne jest dysponowanie specjalistycznym sprzętem służącym ratowaniu życia i mienia ludzi, ale także chroniącym nasze środowisko przed skażeniem.

 

– Aby tym zjawiskom zapobiegać, a gdy już wystąpią szybko i profesjonalnie zwalczać ich skutki – potrzebne jest ogromne doświadczenie, wiedza i odwaga, a także nowoczesny, profesjonalny sprzęt strażacki. Cieszę się, że dzięki uzyskanym środkom unijnym do jednostek państwowej straży pożarnej na Mazowszu trafiło niezbędne wyposażenie do prowadzenia jeszcze bardziej skutecznych działań ratowniczych – podkreślił marszałek Adam Struzik.

 

W ramach projektu zakupiono: 4 samochody – specjalny z drabiną mechaniczną; średni ratowniczo-gaśniczy z agregatem proszkowym oraz pompą o wydajności minimum 4m3/min; dowodzenia i łączności; ciężki ratownictwa chemiczno-ekologicznego; zestaw pompowy wysokiej wydajności; 2 kontenery specjalistyczne (paliwowy oraz do przewozu środków gaśniczych, neutralizatorów i zwilżaczy) przystosowane do przewozu przez nośniki kontenerowe.

 

Nowoczesny sprzęt będzie wykorzystywany przez państwową straż pożarną do działań na terenie całego kraju. Podniesie bezpieczeństwo i skuteczność prowadzonych akcji.

 

Podczas konferencji Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Gustaw Mikołajczyk uhonorował marszałka Adama Struzika okolicznościowym wyróżnieniem, w podziękowaniu za współudział i wsparcie Samorządu Województwa Mazowieckiego w realizacji projektu.

 

Tytuł projektu: Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa mazowieckiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu w zakresie zapobiegania i ograniczania skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałania poważnym awariom

Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

Działanie 4.4: Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu

Wartość projektu: 9 901 354 zł

Dofinansowanie z EFRR: 3 824 722 zł (50,79%)

Beneficjent: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Liczba wyświetleń: 824

powrót