Aktualności

Bezpieczeństwo energetyczne w UE

2014.10.24 11:55 , aktualizacja: 2017.01.31 10:53
Autor: Nina Małachowska, Bruksela, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Marszałek Adam Struzik, jako delegat Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE), 23 października uczestniczył w 12. Konferencji Partnerstwa Wschodniego, organizowanej przez DG ds. Energii  Komisji Europejskiej w Brukseli.

 

Spotkanie w całości poświęcone było bezpieczeństwu energetycznemu i uniezależnieniu się energetycznemu krajów Unii Europejskiej oraz zrzeszonych w Partnerstwie Wschodnim od dostaw gazu ziemnego z Rosji. UE jest silnie uzależniona od energii z zagranicy. Dla przykładu koszt dzienny importu całej energii to ponad miliard euro dziennie. Wiele państw członkowskich jest w dużym stopniu podporządkowane jednemu dostawcy (Polska w 28 proc.).

 

Konferencja Partnerstwa Wschodniego odbyła się w trakcie szczytu przywódców UE w Brukseli (23–24 października). Główną ideą inicjatywy było osiągnięcie porozumienia nt. celów unijnej polityki klimatycznej i energetycznej do 2030 r.

 

Trwający kryzys na Ukrainie oraz związane z nim niedobory gazu ziemnego w Europie, doprowadziły  do przeprowadzenia przez Komisję Europejską szczegółowych badań na temat bezpieczeństwa energetycznego w Europie oraz do przedstawienia kompleksowego planu zmniejszenia zależności energetycznej UE. W efekcie prac powstała Europejska Strategia Bezpieczeństwa Energetycznego.

 

Komisja Europejska zleciła także przeprowadzenie tzw.  testów warunków skrajnych bezpieczeństwa energetycznego, stanowiących rodzaj symulacji zakłóceń w dostawach gazu dla nadchodzącej zimy 2014/2015. Ich głównym założeniem było sprawdzenie, jak europejski system energetyczny może poradzić sobie z zagrożeniami bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego oraz opracowanie planów awaryjnych.

 

Oprócz zaproponowanych środków krótkoterminowych (m.in. zwiększenie rezerw gazu, rozwój infrastruktury nadzwyczajnej, przejście na paliwa alternatywne), strategia określa także działania średnio i długoterminowe. Proponuje m.in.: zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach i przemyśle, wykorzystujące odpowiednio 40 proc. i 25 proc. całkowitego zużycia energii w UE. Ważne jest także obniżenie zużycia energii wśród konsumentów poprzez wprowadzenie bardziej jasnych informacji rozliczeniowych i inteligentnych liczników energii. Rekomendowane są również – zwiększenie produkcji energii w UE oraz dywersyfikacje szlaków dostaw.  

 

 

Liczba wyświetleń: 407

powrót