Aktualności

Marszałek o projekcie ustawy o dochodach jst

2014.10.22 08:15

Autor: Dorota Łucja Cichocka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

W Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie odbył się II Obywatelski Kongres Samorządowy. Jednym z uczestników spotkania był marszałek Adam Struzik.

 

W programie konferencji znalazły się wystąpienia przedstawicieli rządu i samorządu terytorialnego oraz dyskusje panelowe dotyczące finansowania jst  i ustroju samorządu terytorialnego.

 

Marszałek Adam Struzik przedstawił prezentację na temat nowych przepisów dotyczących „janosikowego”. Omówił obydwa znajdujące się w sejmie projekty: poselski i Ministerstwa Finansów. Podkreślił, że tylko ten pierwszy  realizuje wyrok Trybunały Konstytucyjnego. Przypomniał także, że projekt Ministerstwa Finansów jest niezgodny z Konstytucją RP, ponieważ pomija systemowe ujęcie problematyki i wprowadza rozwiązania incydentalne, na 2 lata. Podkreślił, że zgodnie z wyrokiem trybunału „janosikowe” nie może pochłaniać środków niezbędnych do realizacji zadań własnych samorządu, a jego wysokość powinna odnosić się do aktualnych, rzeczywistych dochodów jst.

 

Marszałek Adam Struzik omówił także zalety projektu poselskiego, w tym kwestię postulowanego prze Mazowsze progu ostrożnościowego na poziomie 25 proc. Podkreślił, że wybór poselskiego projektu nie będzie oznaczać wzrostu wydatków z budżetu państwa na wyrównanie dysproporcji rozwojowych.

  • fot. Rafał Nowak
  • fot. Rafał Nowak
  • fot. Rafał Nowak
  • fot. Rafał Nowak
  • fot. Rafał Nowak
  • fot. Rafał Nowak

Liczba wyświetleń: 195

powrót