Aktualności

Gminę Cegłów czeka rekultywacja wysypisk

2014.10.15 15:00

Autor: Biuro Prasowe MJWPU, UMWM, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

 • Fot.UG Cegłów
 • Fot.UG Cegłów
 • Fot.UG Cegłów
 • Fot.UG Cegłów
 • Fot.UG Cegłów
 • Fot.UG Cegłów
 • Fot.UG Cegłów
 • Fot.UG Cegłów
 • Fot.UG Cegłów
 • Fot.UG Cegłów
 • Fot.UG Cegłów

Mniej śmieci w gminie Cegłów? To możliwe za sprawą kompleksowej rekultywacji składowisk odpadów w miejscowościach Woźbin oraz Latowicz-Rozstanki. Inwestycja, która decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymała unijne dofinansowanie w wysokości ponad 436 tys. zł, przyczyni się również do zmniejszenia degradacji terenów z obszaru Natura 2000. Umowę w tej sprawie podpisali członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska oraz władze gminy Cegłów.

 

– Czyste i zdrowe środowisko to takie, w którym chcemy żyć. Dzięki realizacji takich projektów, jak ten w gminie Cegłów, dbamy o nasze otoczenie – podsumowała Janina Ewa Orzełowska.

 

Głównym założeniem projektu było zmniejszenie ilości składowanych odpadów, a tym samym ograniczenie ich wpływu na środowisko. Dlatego też przyległe do składowisk tereny rolnicze zostały zabezpieczone przed potencjalnym zanieczyszczeniem bakteriologicznym i mikrobiologicznym. Pozwoliło to powstrzymać degradację środowiska gruntowo-wodnego, dzięki czemu ziemia odzyska właściwości użytkowe.

 

W ramach rekultywacji wykonano warstwę wyrównawczo-odgazowującą o grubości 20 cm (w miejscowości Woźbin) i 30 cm (w miejscowości Latowicz-Rozstanki). Dodatkowo zastosowano warstwę uszczelniającą, która będzie ograniczać infiltrację wód opadowych. Zaplanowano tez rekultywację biologiczną poprzez ułożenie na górnej powierzchni i skarpach składowiska warstwy humusu o grubości 15 cm.

 

Istotnym elementem inwestycji było odprowadzenie wód powierzchniowych ze składowiska. Ponadto został zakupiony sprzęt do utrzymania zrekultywowanych terenów: kosy spalinowe oraz traktorek z kosiarką do trawy i zestawem mulczującym, który zmniejsza ilość odpadów organicznych m.in. poprzez cięcie skoszonej trawy na drobniejsze fragmenty.

 

 

Tytuł projektu: Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin i Latowicz-Rozstanki

Beneficjent: gmina Cegłów

Całkowita wartość projektu: 558 170,74 zł

Kwota dofinansowania: 436 489,52 zł

Działanie: 4.2 Ochrona powierzchni ziemi

Liczba wyświetleń: 620

powrót