Aktualności

Pro Masovia za pomaganie cierpiącym

2014.09.25 14:00 , aktualizacja: 2014.09.25 15:04

Autor: Katarzyna Klepaczewska (WZ), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

Fot. Piotr Stańczyk
Fot. Piotr Stańczyk

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, a także wspieranie chorych i niepełnosprawnych – to cel Stowarzyszenia im. O. Pio w Radomiu. Biorąc pod uwagę dotychczasową działalność, marszałek Adam Struzik przyznał organizacji Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”.

 

Odznaczenie jest ukoronowaniem dziesięcioletniej pracy fundacji. Wręczył je wicemarszałek Leszek Ruszczyk, gratulując Jubilatom determinacji w dążeniu do celu. Podkreślił, że walka o zdrowie i ludzką godność zasługuje na najwyższe uznanie, bo jest wyrazem ogromnego poświęcenia i empatii do drugiego człowieka.

 

Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu  jest zrzeszeniem koordynującym opiekę i pomoc osobom chorym na chorobę nowotworową lub inną nie rokującą wyleczenia, osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.

 

Od 2004 r. członkowie organizacji zajmują się ochroną i promocją zdrowia, działalnością charytatywną, a także aktywnością na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Liczba wyświetleń: 228

powrót