Aktualności

Z posiedzenia sejmiku...

2014.09.08 15:30 , aktualizacja: 2014.09.08 15:58

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • fot.Justyna Michniewicz
  • fot.Justyna Michniewicz
  • fot.Justyna Michniewicz
  • fot.Justyna Michniewicz
  • fot.Justyna Michniewicz
  • fot.Justyna Michniewicz
  • fot.Justyna Michniewicz
  • fot.Justyna Michniewicz
  • fot.Justyna Michniewicz

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 8 września br., przyjął 13 uchwał, m.in. o nadaniu Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

 

Warszawska Akademia Wychowania Fizycznego w tym roku obchodzić będzie 85. lecie istnienia. Z jej murów wyszło wielu znakomitych sportowców, nauczycieli wychowania fizycznego, dziennikarzy sportowych czy fizjoterapeutów.

 

Sejmik przyjął ponadto projekt uchwały dotyczący udzielenia pomocy finansowej gminie Michałowice na przebudowę rowu U–1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie Raszynki. Wielostronne porozumienie w tej sprawie zawarte zostało w grudniu zeszłego roku. Mazowsze przekaże na ten cel przeszło 947 tys. zł. Szacunkowe koszty inwestycji, która wykonywana będzie etapami przez 5 lat, wyniosą ponad 21 mln zł.

 

Mazowsze od 8 lat jest członkiem Platformy PURPLE, której celem jest wymiana doświadczeń związanych z zarządzaniem obszarami okołomiejskimi. Obecnie grupa chce odgrywać bardziej aktywną rolę w pracach projektowych. W związku z tym proponuje zmianę formy prawnej działania na międzynarodowe stowarzyszenie non-profit pod nazwą Europejskiej Platformy Regionów Podmiejskich PURPLE. Umożliwi to realizację projektów finansowanych ze środków unijnych. Radni wyrazili wolę przystąpienia do stowarzyszenia.

 

Sejmik przyjął też uchwałę w sprawie przekazania powiatowi białobrzeskiemu w formie darowizny nieruchomości, na terenie której mieściła się filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Białobrzegach. Decyzja ta jest wynikiem porozumienia dotyczącego utworzenia w Powiatowej Bibliotece Publicznej oddziału pedagogicznego, powstałego ze zbiorów likwidowanej filii biblioteki pedagogicznej. Powiat będzie mógł wykorzystać tę nieruchomość na cele edukacyjno-oświatowo-kulturalne.

 

Budowa Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu zakończyła się. Przyszedł czas na – zgodnie z założeniami – przekazanie w formie darowizny zbiorów sztuki współczesnej, znajdujących się w radomskim Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Powołano w centrum, zgodnie z obowiązującym prawem, nową komórkę – Muzeum Kolekcji Sztuki Współczesnej, która umożliwi przejęcie zbiorów. Radni przyjęli także nowy statut centrum.

 

Sejmik przegłosował też m.in. zmiany w budżecie województwa na 2014 r. oraz uchwały dotyczące likwidacji aglomeracji i wyznaczenia nowych.

Liczba wyświetleń: 748

powrót