Aktualności

30 mln dla Płocka

2014.09.05 15:50 , aktualizacja: 2014.09.05 16:03

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Ilustracja

Zarząd Województwa Mazowieckiego przeniósł na listę podstawową „kluczówek” płocki projekt budowy łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno-zachodniej „Bielska” wraz z budową węzła „Boryszewo” na połączeniu trasy z ul. Otolińską.

 

– To bardzo potrzebna inwestycja. Jako płocczanin, ale i marszałek województwa, nie miałem co do tego żadnych wątpliwości. 30 mln zł z UE to solidne wsparcie dla miasta i jego mieszkańców – podsumowuje swoją decyzję marszałek Adam Struzik.

 

Marszałek podkreślił pozytywny udział mieszkańców miasta w procesie decyzyjnym. Muszę powiedzieć, że jestem dumny z postawy Płocczan, którzy wykazali się dużą aktywnością podczas konsultacji społecznych. To ułatwiło nam decyzję – dodaje. – Właśnie taka konstruktywna aktywność, budująca, a nie dzieląca, jest przejawem obywatelskiej dojrzałości.

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego zmienił uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013. Z listy rezerwowej na listę podstawową Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WM  2007–2013 przeniesiono projekt gminy miasta Płock pn.„ Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno-zachodniej „Bielska” wraz z budową węzła „Boryszewo” na połączeniu trasy z ul. Otolińską na terenie Gminy Miasto Płock – Etap I (Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa, Priorytet III. Regionalny system transportowy)”.

 

Orientacyjna wartość inwestycji to 43,5 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniesie 30,3 mln zł.

Liczba wyświetleń: 537

powrót