Aktualności

Płock o krok od zakończenia prac nad RIT-em

2014.08.29 15:15 , aktualizacja: 2015.09.10 12:31
Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
fot.Delegatura UMWM w...
fot.Delegatura UMWM w...

Trwają ostatnie prace nad kształtem Regionalnego Instrumentu Terytorialnego (RIT). Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik spotkał się z samorządowcami z subregionu płockiego. Dyskutowano nad wypracowaniem jak najlepszych projektów zgodnych z oczekiwaniami Komisji Europejskiej.

 

– Prace nad RIT-ami nie należą do najłatwiejszych. Wymagają umiejętności szukania kompromisów i gotowości do współpracy. Z przyjemnością mogę powiedzieć, że płoccy samorządowcy doskonale sobie z tym wyzwaniem radzą – ocenia postęp prac marszałek Adam Struzik.

 

Regionalny Instrument Terytorialny (RIT) jest częścią Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. To nowe, autorskie podejście samorządu województwa do wykorzystania środków unijnych. Marszałek Adam Struzik dostrzega w tym przede wszystkim szansę na realizację zintegrowanych projektów i myślenie w kategoriach regionu, a nie tylko gminy czy miasta. – Chodzi o to, by planować inwestycje, przekraczając granice poszczególnych samorządów. Są takie dziedziny, w których liczy się porozumienie między samorządami i wspólna inicjatywa – np. przy projektach drogowych przebiegających przez kilka gmin. Cel jest prosty – aby środki unijne jak najlepiej wpłynęły na rozwój terenu – podkreśla.

 

Środki w ramach RIT dla wszystkich pięciu subregionów Mazowsza wynoszą minimum 6 proc. całej kwoty przyznanej województwu na RPO WM 2014–2020 (czyli co najmniej 130 mln euro). Poza RIT-em o wsparcie z UE będzie można ubiegać się jak dotychczas – w ramach otwartych konkursów.

 

Liderem RIT-u jest zawsze główne dla subregionu miasto. W tym przypadku władze Płocka wraz z partnerami (władzami powiatów z tego subregionu) wypracowały propozycję projektu wiodącego „Wzrost konkurencyjności miasta Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport – poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego”. W ramach płockiego RIT-u zaplanowano np. budowę trasy północno-zachodniej Płocka, która pozwoli wyprowadzić z miasta ruch tranzytowy, budowę ścieżek rowerowych – co m.in. poprawi bezpieczeństwo poruszania się pomiędzy miejscowościami, a także zwiększy wykorzystywanie tego bardziej ekologicznego i ekonomicznego środka transportu. Poza tym RIT objąłby przygotowanie terenów inwestycyjnych w subregionie.

 

W ramach planu działań RIT dla subregionu płockiego zgłoszono dwadzieścia projektów, na które składa się szereg mniejszych inwestycji. Wstępną pozytywną ocenę przeszła ponad połowa inwestycji.

 

Zespoły robocze – Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego oraz Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, oceniając płockie projekty, brały pod uwagę program bazowej i kompleksowej sieci transportowej – drogowej i kolejowej (TEN-T). Większość zgłoszonych w ramach RIT propozycji doczekało się pozytywnej oceny. Są jednak również takie, które wymagają korekty – tak, aby strona unijna nie podważyła ich umieszczenia w RPO.

 

Liczba wyświetleń: 914

powrót