Aktualności

Nowoczesna segregacja odpadów

2014.08.12 14:35 , aktualizacja: 2014.09.09 21:37

Autor: Biuro Prasowe UMWM, MJWPU, Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

Fot. Biuro Prasowe UMWM

Rozbudowa hali sortowni i budowa nowej kwatery składowiska odpadów to najważniejsze elementy inwestycji realizowanej dzięki unijnemu dofinansowaniu przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej. Projekt o wartości prawie 5 mln zł wdrażany będzie w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Starym Lubiejewie.

 

Umowę na unijne dofinansowanie zadania w wysokości blisko 2,5 mln zł podpisali dziś marszałek Adam Struzik i członek zarządu Janina Ewa Orzełowska oraz prezes zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Kazimierz Zacharski.

 

Zakład Utylizacji Odpadów w Starym Lubiejewie będzie w nowy sposób przerabiał i utylizował odpady z obszaru powiatu ostrowskiego. Wprowadzona zostanie rozwinięta selektywna zbiórka odpadów, a także segregacja oraz kompostowanie czystych odpadów organicznych i osadów ściekowych.

 

Te rozwiązania zwiększą standard świadczonych usług komunalnych, a w efekcie podniosą komfort życia mieszkańców. Zmniejszenie odpadów deponowanych na składowisku, redukcja emisji gazów odpadowych oraz ochrona wód powierzchniowych i gruntowych korzystnie wpłyną na stan środowiska naturalnego.

 

Inwestycja będzie przebiegała w dwóch etapach. Pierwszy obejmie rozbudowę istniejącej hali sortowni, budowę nowej kwatery składowiska odpadów balastowych oraz wykonanie dziesięciometrowego pasa zieleni izolacyjnej. Ponadto w ramach projektu zostanie zakupiony kompaktor – urządzenie niezbędne do prawidłowego wykorzystania nowych kwater składowiska.

 

Inwestycja umożliwi stworzenie jednolitego i sprawnie działającego systemu selektywnego gromadzenia i zbiórki surowców wtórnych, odpadów organicznych, wielkogabarytowych i odpadów niebezpiecznych oraz systemu recyklingu i odzysku odpadów, umożliwiającego zagospodarowanie surowców wtórnych, a także systemu wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów balastowych. Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2015 r.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej obecnie pełni funkcję instalacji zastępczej do obsługi regionu ostrołęcko-siedleckiego. Dzięki wdrożeniu projektu, ma możliwość uzyskania statusu instalacji regionalnej (Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych) zdolnej do obsługi ponad 120 tys. mieszkańców.

 

 

Działanie 4.2 Ochrona powierzchni ziemi.

Tytuł projektu:Kompleksowy system gospodarki odpadami realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.  Etap 1

Beneficjent:Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 4 952 687,74 zł

Kwota dofinansowania: 2 490 661,58 zł

Liczba wyświetleń: 650

powrót