Aktualności

Ponad 2,4 mln zł dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie

2014.07.25 12:35

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Monika Matusik

fot. Martyna Pierzchała
fot. Martyna Pierzchała

Mniej składowanych odpadów biodegradowalnych, sprawniejsza segregacja śmieci z selektywnej zbiórki, a tym samym czystsze środowisko naturalne – to tylko niektóre z efektów rozbudowy sortowni odpadów w Pruszkowie. Na ten cel Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie pozyskał aż 2,4 mln zł unijnego wsparcia.

 

Umowę w tej sprawie podpisali 25 lipca wicemarszałek Leszek Ruszczyk i członek zarządu Janina Ewa Orzełowska oraz prezes Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Władysław Kącki.

 

Projekt opiera się na dwóch zadaniach inwestycyjnych – rozbudowie sortowni oraz budowie modułu biologicznego unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji.

 

W ramach trwającej od 2010 r. inwestycji, na terenie pruszkowskiego zakładu oczyszczania przeprowadzono szereg działań, które w widoczny sposób przyczyniły się do sprawniejszego segregowania odpadów komunalnych. Istniejąca od 1991 r. hala sortowni została rozbudowana oraz dostosowana do automatycznego sortowania papieru, a także do produkcji paliwa alternatywnego. Ponadto, zakupiono separatory, stworzono miejsce na kabinę sortowniczą i stacje kompensatorów. Przed MZO w Pruszkowie jeszcze jeden zakup – rozrywarka do worków, która dodatkowo zwiększy wydajność przetwarzania nieczystości.

 

Kompleksowa realizacja projektu zmniejszy ilość składowanych odpadów biodegradowalnych, umożliwi segregację odpadów z selektywnej zbiórki oraz unieszkodliwienie odpadów budowlanych i wielkogabarytowych, krótkookresowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych, przetwarzanie odpadów zielonych oraz zgodne z prawem składowanie pozostałości procesowych.

 

Tytuł projektu: Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami przez MZO Pruszków
Beneficjent: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie
Całkowita wartość projektu: 6 006 240,04 zł
Kwota dofinansowania: 2 467 803,48 zł
Działanie: 4.2 Ochrona powierzchni ziemi

 

----------------------------------------------------------------------

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie (z 86,67 proc. udziałów Pruszkowa i 13,3 proc. udziałów Związku Komunalnego Gmin Pruszków, Błonie, Piastów, Ożarów Maz. i Michałowice), zgodnie z mazowiecką WPGO na lata 2012-17, pełni rolę instalacji zastępczej z możliwością uzyskania w przyszłości statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
 

Liczba wyświetleń: 663

powrót