Aktualności

Rewitalizacja Wisły i odtworzenie drogi wodnej E40 Warszawa – Gdańsk

2014.07.24 15:35 , aktualizacja: 2014.07.25 07:53

Autor: Sylwia Sztark (KM), Wprowadzenie: Monika Guzowska

  • fot. Katarzyna Klepaczewska
  • fot. Katarzyna Klepaczewska
  • fot. Katarzyna Klepaczewska
  • fot. Katarzyna Klepaczewska

Pierwsze posiedzenie powołanego w maju zespołu ds. koordynacji udziału województwa mazowieckiego w pracach nad rewitalizacją Wisły i odtworzeniem drogi wodnej E40 Warszawa – Gdańsk odbyło się 24 lipca.

 

Droga wodna E40 łączy Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym. Prowadzi z Gdańska przez Toruń do Warszawy, a następnie Narwią i Bugiem do Brześcia, gdzie łączy się z drogą wodną prowadzącą do Dniepru. Mazowsze nawiązało współpracę z województwami pomorskim i kujawsko-pomorskim. Jej efektem będzie wykorzystanie możliwości Dolnej Wisły, przebiegającej przez teren trzech regionów.

 

Członkowie zespołu dyskutowali o dokumentach strategicznych pod kątem możliwości rozwoju transportu rzecznego, infrastruktury rzecznej i gospodarki wodnej. Wysłuchali także wystąpienia nt. realizacji projektu pt. „Zintegrowane działania służące wykorzystaniu Wisły jako kanału transportowego oraz poprawiające bezpieczeństwo powodziowe/zapobiegające zagrożeniom powodzi" w ramach Kontraktu Terytorialnego.

 

Przedstawiciele Agencji Rozwoju Mazowsza zapoznali zebranych z projektem INWAPO – „Unowocześnienie śródlądowych szlaków wodnych i portów morskich”. W ramach inicjatywy powstają m.in. opracowania analityczne w zakresie rozwoju potencjału transportowego na Mazowszu, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z transportem kolejowym i drogowym. Przygotowywane są założenia inwestycyjne oraz projekt rozwoju transportu śródlądowego. Jego podstawą będzie współpraca z portami morskimi, a także pomiędzy żeglugą, transportem drogowym i kolejowym.

 

Zaprezentowano również zarys potencjału współpracy polsko-holenderskiej na rzecz rozwoju drogi wodnej E40 w ramach projektu pn. „Wisła – cooperating towards solutions”. Obejmuje on Międzynarodową Drogę Wodną E40 Warszawa – Gdańsk i jest realizowany w ramach holenderskiego, rządowego programu PIB (Partners for International Business) dla sektora wodnego.

 

Podjęte inicjatywy służą przywróceniu funkcji transportowych Wiśle. Jak wynika z analiz, rozwój transportu śródlądowego na Mazowszu stwarza szansę na obniżenie kosztów lokomocji nawet kilkakrotnie.

 

Kolejne spotkanie zespołu zaplanowano na drugą połowę sierpnia. Będą w nim uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a także Krajowego i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Liczba wyświetleń: 1469

powrót