Aktualności

Gmina Pilawa doceniona

2014.06.23 13:05 , aktualizacja: 2014.06.24 08:41

Autor: oprac. Monika Guzowska, Wprowadzenie: Monika Guzowska

  • Fot. arch. UMiG Pilawa
  • Fot. arch. UMiG Pilawa
  • Fot. arch. UMiG Pilawa
  • Fot. arch. UMiG Pilawa
  • Fot. arch. UMiG Pilawa
  • Fot. arch. UMiG Pilawa
  • Fot. arch. UMiG Pilawa
  • Fot. arch. UMiG Pilawa
  • Fot. arch. UMiG Pilawa

Za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego gmina Pilawa została uhonorowana Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”. Odznaczenie wręczył marszałek Adam Struzik podczas uroczystości z okazji 30-lecia nadania Pilawie praw miejskich.

 

Pilawa uzyskała prawa miejskie, 1 stycznia 1984 r. co przyczyniło się do dynamicznego rozwoju miejscowości. Jednak najwięcej zmieniło się w ostatniej dekadzie. Dzięki skutecznemu aplikowaniu o środki unijne przeprowadzono wiele inwestycji w każdej niemal dziedzinie życia.

 

By w pełni wykorzystać naturalne walory przyrodnicze gminy, postawiono m.in. na rozwój agroturystyki. Większość rolników dąży do przekwalifikowania gruntów na działki budowlane i rekreacyjne. Przykładem może być piękne gospodarstwo agroturystyczne z hodowlą koni arabskich w Puznówce.

 

Gminę charakteryzuje także wysoki poziom edukacji w szkołach. Placówki oświatowe znajdują się w dobrym stanie techniczno-dydaktycznym (wykształcona kadra, dobre wyposażenie). Także przedszkole posiada dobrą bazę dydaktyczną, przystosowaną do potrzeb dzieci oraz wykwalifikowaną kadrę nauczycieli. Znaczne środki z budżetu gminy przeznaczane są na inwestycje oświatowe. Ponadto działa 7 klubów sportowych w tym: 6 w ramach LZS - „Hutnik Trąbki”, „Puznówka 96”, „Piorun Lipówki”, „Grom Wygoda”, „LZS Gocław”, „Arbol Trąbki” oraz jeden Ludowy Klub Sportowy „Burza” w Pilawie.

 

Pod ochroną konserwatorską znajduje się wiele obiektów zabytkowych, m.in. zespół dworski we wsi Trąbki z 1838 r. drewniany zespół dworca kolejowego z II poł. XIX w. w Pilawie, zespół Huty Szkła – budynek hali produkcyjnej, domy osadników i administracji wzniesione w 1836 r. we wsi Trąbki, dwór Rodziny Potockich ze starym parkiem lipowym w Łucznicy z ok. 1840 r.,(w którym obecnie swoją siedzibę ma „Stowarzyszenie Akademia Łucznica”), Wieża Ciśnień z przełomu XIX i XX w., mogiły żołnierzy powstania styczniowego oraz poległych podczas II wojny światowej w Żelaznej, Łucznicy, Puznówce i Trąbkach.

 

Aktywnie działa Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pilawie, który prowadzi sekcje: plastyczną, taneczną oraz warsztaty teatralne dla dzieci i dorosłych. Ukazuje się gazeta lokalna „Kurier Pilawski”. W Gminie funkcjonuje pięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz dwie Orkiestry Dęte OSP, które biorą czynny udział w koncertach, uroczystościach lokalnych i kościelnych.

 

Te właśnie zmiany, które stały się udziałem Miasta i Gminy Pilawa  postanowił docenić marszałek Adam Struzik, przyznając to prestiżowe wyróżnienie.

Liczba wyświetleń: 883

powrót