Aktualności

Promyk słońca w Pułtusku

2014.06.23 09:05 , aktualizacja: 2014.06.23 09:11

Autor: Agnieszka Niedźwiedzka MJWPU, Wprowadzenie: Urszula Sabak

Fot. Agnieszka...
Fot. Agnieszka...

Kolejna gmina na Mazowszu stawia na energię odnawialną. Dzięki projektowi pn. „Chwyć swój promyk słońca” zainstalowane zostaną kolektory płaskie oraz próżniowe. Energia cieplna pozwoli na pokrycie ok. 60-70 proc. zapotrzebowania energii na produkcję centralnej wody użytkowej. Obniżą się również koszty utrzymania budynków.

 

Przyznana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dotacja unijna w wysokości blisko 8 mln zł pozwoli na zakup i montaż 533 zestawów kolektorów słonecznych. Inwestycja obejmie domy mieszkalne oraz budynki użyteczności publicznej – pływalnię miejską, komendę powiatową policji oraz komendę powiatową straży pożarnej.

 

Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii, eliminacja zanieczyszczeń oraz zmniejszenie kosztów utrzymania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej to główne cele projektu, który wkrótce będzie realizowany na terenie gminy Pułtusk.

 

Projekt „Chwyć swój promyk słońca – wspólny projekt instalacji kolektorów słonecznych dla Pływalni Miejskiej, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej oraz mieszkańców Gminy Pułtusk” otrzymał wsparcie unijne w ramach Działania 4.3 Ochrona powietrza, energetyka w odpowiedzi na konkurs przeprowadzony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Łączna wartość projektu to ponad 10 mln zł.

 

Gmina Pułtusk do tej pory pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, ponad 6,8 mln zł, realizując łącznie 4 projekty. Dwa z nich dotyczyły Działania 2.2 Rozwój e-usług, jeden z Działania 3.1 Infrastruktura drogowa i jeden z Działania 4.2 Ochrona powierzchni ziemi.

Liczba wyświetleń: 475

powrót