Aktualności

Z wizytą w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej

2014.06.16 10:10 , aktualizacja: 2014.06.16 11:50
Autor: opr. Konrad Wojnarowski (na podt.zebr.mat.), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
źródło...
fot.Konrad Wojnarowski
fot.dr Roman Szczepanowski
fot.dr Roman Szczepanowski
fot.dr Roman Szczepanowski
fot.dr Roman Szczepanowski
fot.dr Roman Szczepanowski

Marszałek Adam Struzik zapoznał się z innowacyjnymi badaniami prowadzonymi przez Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, w tym z unikatowym projektem FishMed.

 

Projekt FishMed pn. „Wykorzystanie modeli chorób ludzkich w danio pręgowanym do poszukiwania leków oraz miejsc ich uchwytu”, uruchomiony dzięki programowi REGPOT, jest pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce. Ma umożliwić poznanie mechanizmów chorób ludzkich oraz potencjalnych sposobów ich leczenia na przykładzie nowego organizmu modelowego jakim jest ryba – danio pręgowany. Jest to alternatywa dla badań przy użyciu kręgowców wyższych, np. myszy czy szczurów. Badaniom będą podlegać takie schorzenia jak nowotwory, choroby neurodegeneracyjne oraz te o podłożu epigenetycznym. Ponadto organizmy modelowe posłużą do badań nad zjawiskiem regeneracji tkanek. Cele realizowane będą we współpracy z sześcioma innymi europejskimi ośrodkami wykorzystującymi danio pręgowane w badaniach – są to m.in. Institute of Science and Technology Austria, University of Cambridge, University of Geneva. Zakończenie prac planowane jest w maju 2016 r.

 

Podczas spotkania, dyrektor instytutu prof. Jacek Kuźnicki, przedstawił funkcjonowanie placówki oraz zapoznał marszałka z prowadzonymi obecnie oraz planowanymi w przyszłości projektami badawczymi. Wizyta była okazją do zwiedzenia instytutu. Marszałek Adam Struzik miał okazję zobaczyć Pracownię Hodowli Danio Pręgowanego, Laboratorium Genomiki Rozwoju Danio Pręgowanego, Laboratorium Biogenezy Mitochondriów, hodowlę danio pręgowanego i testy behawioralne, a także nowoczesny mikroskop fluorescencyjny Lightsheet.Z1, który posłuży do prowadzenia badań nad rybą w ramach projektu FishMed.

 

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie powstał na mocy międzynarodowej umowy między UNESCO a Rządem RP. Jest unikalną placówką w krajach, które przystąpiły ostatnio do Unii Europejskiej. Formalne podstawy dla funkcjonowania jednostki stworzyła ustawa sejmowa z 26 czerwca 1997 r., jednak faktycznie swoją działalność naukową instytut rozpoczął w 1999 r. Jego pierwszym dyrektorem był Szwajcar, prof. Angelo Azzi, zastępcą prof. Jacek Kuźnicki – obecnie kierujący placówką. Instytut zajmuje się prowadzeniem podstawowych badań naukowych w dziedzinie medycyny molekularnej (m.in. mechanizmy nowotworzenia i starzenia, molekularne podstawy chorób Alzheimera, Parkinsona, odporności na antybiotyki, immunologii), wdrażaniem osiągnięć naukowych do praktyki oraz popularyzacją nowoczesnej medycyny i biologii molekularnej.

 


Danio pręgowany – ryba słodkowodna z rodziny karpiowatych, posiadająca wzdłuż grzbietu pięć równoległych niebieskich pasków; służy jako organizm modelowy w badaniach nad rozwojem kręgowców, dzięki łatwemu rozmnażaniu i szybkiemu cyklowi życiowemu (stadium od jaja do larwy osiąga w okresie poniżej trzech dni), a dojrzałość płciową w ciągu trzech miesięcy. Dodatkowo ciało ryby na wczesnych etapach rozwoju jest przejrzyste, co pozwala na obserwację organów wewnętrznych u żywych osobników.

Liczba wyświetleń: 795

powrót