Aktualności

Stań do wyścigu o stypendia!

2014.06.12 15:05

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

fot. archiwum UMWM
fot. archiwum UMWM
fot. archiwum UMWM
fot. archiwum UMWM
fot. archiwum UMWM
fot. archiwum UMWM
fot. archiwum UMWM
fot. archiwum UMWM
fot. archiwum UMWM
fot. archiwum UMWM

Od 27 czerwca br. uczniowie gimnazjów i liceów będą mogli zgłaszać się do kolejnej i zarazem ostatniej – w tej agendzie unijnej – edycji programu stypendialnego organizowanego przez urząd marszałkowski województwa mazowieckiego.W tym roku szkolnym aż 422 młodych zdolnych uczniów otrzymało takie stypendia.

 

Marszałek Adam Struzik wręczył dyplomy gratulacyjne osiemnastu najzdolniejszym, a stypendyści przedstawili swoje osiągnięcia. Na wsparcie dla uczniów Samorząd Województwa Mazowieckiego wydał w tym roku ponad 1,9 mln zł.

 

W br. każdy ze stypendystów otrzymał 4560 zł (380 zł miesięcznie) na okres 12 miesięcy – od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. Dzięki temu mogli oni m.in. kupić komputery, książki naukowe, opłacić kursy językowe czy też rachunki za internet. Ponadto mogli korzystać ze stałej opieki dydaktycznej nauczyciela opiekuna, który nie tylko koordynował ich prace, ale również motywował i aktywnie współpracował z uczniem. Opiekun otrzymał jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 1 tys. zł brutto.

 

To nie koniec akcji wspierania zdolnych uczniów w ich rozwoju. Jeszcze w tym miesiącu uczniowie będą mogli zgłaszać się do kolejnej edycji programu. Rejestracja zostanie uruchomiona 27 czerwca i potrwa do 4 lipca br. Do 11 lipca uczniowie mają czas na dosłanie wymaganych dokumentów. W roku szkolnym 2014/2015 do rozdania jest aż 498 stypendiów na łączną kwotę 2,5 mln zł.

 

Stypendium jest znaczącą pomocą dla tych młodych osób. Pieniądze przeznaczane są bowiem na zakup literatury fachowej, sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz na sfinansowanie wyjazdów czy wizyt w ośrodkach naukowo-badawczych. Jednym słowem – ten projekt pomaga młodym ludziom rozwijać się. Liczymy, że w nowym okresie programowania będziemy ten program kontynuować – powiedział marszałek Adam Struzik. 

 

Regionalny program stypendialny prowadzony jest od 2008 r. W ciągu ostatnich 7 lat przyznano aż2796 stypendiów na łączną kwotę ponad 15 mln zł.W kończącym się właśnie roku szkolnym stypendia otrzymali najlepsi uczniowie z subregionów ciechanowskiego – 52, ostrołęckim – 72, płockiego – 26, radomskiego – 149, siedleckiego – 63 oraz warszawskiego – 60.

 

Regionalny program stypendialny jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013Jego priorytetem jest wyrównywanie szans edukacyjnych szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

 

– Mamy dziś okazję podziwiać sukcesy naszych młodych stypendystów. Są to niesamowite osiągnięcia. Dla nas jest to podwójna radość. Po pierwsze – cieszymy się sukcesami młodzieży, a po drugie – czujemy satysfakcję, że możemy ich wspierać – podsumowała zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Zofia Dembska. 

 

12 czerwca br. w siedzibie urzędu marszałkowskiego odbyła się konferencja podsumowująca 6. edycję programu. W trakcie spotkania sześciu stypendystów zaprezentowało realizowane przez siebie projekty edukacyjne m.in.:

·         uczennica Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida wGarwolinie –„Wykorzystanie fizyki jądrowej w medycynie”,

·         uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie – „Komputer patrzy w niebo”,

·         uczeńZespołu Szkół „Rybienko Leśne”- Gimnazjum nr 3 wWyszkowie – „Jak opracować grę edukacyjną?”,

·         uczeń Gimnazjum im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie –„Z nauką przez wieki”,

·         uczeń Gimnazjum w Borkowie Kościelnym – „Stypendyści naszej szkoły – wykonanie strony internetowej”,

·         uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. J. Kochanowskiego w Radomiu – „Wykorzystanie metod spektroskopowych w analizie chemicznej”.

Liczba wyświetleń: 1399

powrót