Aktualności

Las zamiast wysypiska śmieci

2014.06.06 15:05 , aktualizacja: 2014.06.07 08:55

Autor: Katarzyna Klepaczewska, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • fot. UMiG Grójec
  • fot. UMiG Grójec
  • fot. UMiG Grójec
  • fot. UMiG Grójec
  • fot. UMiG Grójec
  • fot. MJWPU
  • fot. MJWPU

Na taka zamianę mogą liczyć mieszkańcy Częstoniewa w powiecie grójeckim. Już niedługo wysypisko zamieni się w ponad dwuhektarowy las. Projekt rekultywacji składowiska otrzymał unijne wsparcie w wysokości 1,5 mln zł. Umowę na unijne dofinansowanie projektu podpisali wicemarszałek Leszek Ruszczyk oraz burmistrz Miasta i Gminy Grójec Jacek Stolarski.

 

Zgłaszane przez mieszkańców uwagi o uciążliwości mieszkania w pobliżu wysypiska śmieci skłoniły włodarzy gminy do zajęcia się tym problemem. Uciążliwość funkcjonowania składowiska w ich najbliższym otoczeniu powodowała, że obniżał się poziom życia, a także atrakcyjność terenów, które zamieszkują. Rekultywacja terenu poprzez zalesienie poprawi stan środowiska, w tym gleby i powietrza atmosferycznego.

 

Realizacja wartego ponad 2,1 mln zł projektu przyczyni się również do wzrostu gospodarczego w regionie i poprawy kondycji ekonomiczno-finansowej, poprzez m.in. wywóz odpadów komunalnych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Radomiu. Gmina będzie ponosiła mniejsze koszty związane z prowadzeniem składowiska odpadów.

 

Wicemarszałek Leszek Ruszczyk pogratulował burmistrzowi Jackowi Stolarskiemu przyszłościowego myślenia o środowisku i zdrowiu mieszkańców. Dodał również, że człowiek jako część przyrody dbając o swoje otoczenie, troszczy się przy tym o siebie i swoją rodzinę.

Liczba wyświetleń: 1247

powrót