Aktualności

Konwent dyrektorów WUP

2014.06.06 14:20 , aktualizacja: 2014.06.07 08:58

Autor: Milena Szymańska, (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

fot. Milena Szymańska
fot. Milena Szymańska

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój oraz „Gwarancje dla młodzieży” to tylko niektóre tematy poruszane podczas Konwentu Dyrektorów WUP, który zakończył się 5 czerwca br. w Otrębusach (pow. pruszkowski).

 

Obrady konwentu, któremu przewodniczy obecnie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oficjalnie otworzył wicemarszałek Wiesław Raboszuk. Podczas posiedzenia omawiane były najistotniejsze dla publicznych służb zatrudnienia sprawy. Poruszono kwestie związane z wdrażaniem Ustawyz 14 marca br. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dyrektorzy WUP dyskutowali na temat nowej inicjatywy na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży – „Gwarancja dla młodzieży” oraz omówili nową perspektywę finansową 2014–2020. Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zaprezentowali również założenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Konwent to gremium dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy z całej Polski, które spotyka się przynajmniej raz na kwartał, by wypracować wspólne kierunki realizacji zadań nałożonych na urzędy pracy przez obowiązujące przepisy prawne. Stanowi platformę wymiany doświadczeń oraz umożliwia wypracowanie najlepszych rozwiązań w realizacji kształtowania polityki zatrudnienia i zwalczania bezrobocia, a także opiniowania stosownych aktów prawnych. Działania te gwarantują spójność polityki rynku pracy i zapewniają wyrównywanie standardów w całej Polsce.

Liczba wyświetleń: 989

powrót