Aktualności

Pro Masovia dla powiatu sierpeckiego

2014.06.02 09:00 , aktualizacja: 2014.06.02 13:19

Autor: opr.Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • fot.Starostwo Powiatu...
  • fot.Starostwo Powiatu...
  • fot.Starostwo Powiatu...
  • fot.Starostwo Powiatu...
  • fot.Starostwo Powiatu...
  • fot.Starostwo Powiatu...
  • fot.Starostwo Powiatu...

Powiat sierpecki obchodził jubileusz 15-lecia. Doceniając zasługi, dynamiczny rozwój oraz działania na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców, marszałek Adam Struzik uhonorował zarówno powiat, jak i starostę sierpeckiego Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia”.  Czternastu radnych powiatu I i II kadencji otrzymało okolicznościowe dyplomy uznania.

 

Powiat sierpecki położony jest w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego. Należy do najstarszych ziem północnego Mazowsza, leży w dolinie rzeki Sierpienicy, rozdzielając Ziemię Płocką i Dobrzyńską. W jego skład wchodzą gminy: Sierpc, Mochowo, Gozdowo, Rościszewo, Szczutowo, Zawidz i miasto Sierpc, które jest stolicą powiatu i jednocześnie siedzibą starostwa powiatowego.

 

Przez rejon powiatu przebiegają ważne szlaki komunikacyjne–drogowe i kolejowe, dając połączenie z Warszawą, Toruniem, Bydgoszczą, Gdańskiem i Płockiem. Sierpc oddalony jest o 40 km od Płocka, 125 km od Warszawy, 85 km od Torunia, co wpływa korzystnie na lokalizację nowych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz prowadzenie działalności przemysłowej i usługowej na tym terenie. Malownicze krajobrazy, piękne jeziora, ciekawe zabytki architektury sakralnej oraz wsi mazowieckiej, zachęcają do odpoczynku i rekreacji w tej okolicy. Specyfiką powiatu jest ciepła i przyjazna atmosfera stworzona przez jego mieszkańców. Wszyscy mogą liczyć na serdeczność i gościnność, dobrze zorganizowaną administrację samorządową oraz na przychylność i pomoc władz powiatowych i gminnych.

 

Starosta sierpecki Jan Laskowski to wieloletni działacz samorządowy. W swojej pracy dał się poznać jako dobry organizator zmieniający lokalną rzeczywistość. Dzięki jego zaangażowaniu w pracę zawodową zrealizowano wiele pożytecznych społecznie inwestycji, m.in. zmodernizowano szpital powiatowy i zakupiono sprzęt medyczny zabezpieczający potrzeby zdrowotne mieszkańców, rozbudowano stację paliw i kontroli pojazdów oraz kontroli i modernizacji opryskiwaczy, zbudowano nowe przeprawy mostowe, przebudowano drogi powiatowe oraz zbudowano Powiatowy Dom Dziecka w Szczutowie.

 

Marszałek Adam Struzik podziękował samorządowcom za wieloletnią pracę na rzecz powiatu sierpeckiego oraz lokalnej społeczności. Życzył wytrwałości i powodzenia w podejmowanych działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju Mazowsza. Sam zaś został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” przyznawanym przez Radę Powiatu Sierpeckiego osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju i promocji powiatu sierpeckiego.

Liczba wyświetleń: 758

powrót