Aktualności

Inicjatywa JESSICA wspiera modernizację sieci ciepłowniczej w Siedlcach

2014.05.28 15:40 , aktualizacja: 2014.05.29 08:14

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Fot. Radosław Strzaliński
Fot. Radosław Strzaliński
Fot. Radosław Strzaliński
Fot. Radosław Strzaliński
Fot. Radosław Strzaliński

W Siedlcach, w obecności członka zarządu Janiny Ewy Orzełowskiej, przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego podpisali umowę z beneficjentem – spółką miejską Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. na realizację inwestycji miejskiej, wpisującej się w założenia Działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka".

 

Koszt przedsięwzięcia to 4,7 mln zł, z czego 3,5 mln zł zostanie sfinansowane dzięki preferencyjnej i niskooprocentowanej (0,9 proc. w skali roku) pożyczce JESSICA.

 

Projekt zakłada poprawę infrastruktury ciepłowniczej. Istniejący układ wody sieciowej oraz układ chłodzenia EC-2 zostanie przystosowany do potrzeb odbioru ciepła z kondensatora turbiny parowej. Maksymalnie zwiększone będą możliwości wytwarzania energii cieplnej elektrycznej bez podnoszenia zapotrzebowania na paliwo gazowe. Dodatkowo ograniczone zostanie wykorzystanie źródła węglowego, a tym samym zmniejszy się emisja zanieczyszczeń do atmosfery. Drugie zadanie będzie polegało na modernizacji sieci ciepłowniczej na odcinku niespełna 1 km wzdłuż ul. 3 Maja. Wyremontowane zostaną też komory ciepłownicze, co zabezpieczy je przed działaniem czynników atmosferycznych oraz poprawi ich wygląd.

 

„Program poprawy infrastruktury technicznej dla Miasta Siedlce” jest kolejną inwestycją finansowaną ze środków RPO WM na lata 2007–2013 w ramach Inicjatywy JESSICA, wdrażanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. BGK wraz z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Mazowiecką Agencją Energetyczną Sp. z o.o. pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich.

 

Inicjatywa JESSICA w województwie mazowieckim

 

BGK wdraża Inicjatywę JESSICA na Mazowszu we współpracy z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Mazowiecką Agencją Energetyczną Sp. z o.o. Instytucja zarządza w regionie kwotą blisko 160 mln zł. Środki pochodzącą z RPO WM. Celem Inicjatywy JESSICA jest finansowe wsparcie inwestycji miejskich, poprzez udzielanie preferencyjnych pożyczek (z oprocentowaniem nawet na poziomie 0,5 proc. w skali roku, z maksymalnym okresem spłaty do 20 lat, karencją w spłacie kapitału do 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu oraz bez jakichkolwiek opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki). Wartość przyznanych dotychczas przez BGK pożyczek wynosi ponad 125 mln zł, a wartość złożonych wniosków o pożyczkę prawie dwukrotnie przewyższa poziom powierzonej bankowi alokacji środków. Wśród sfinansowanych w województwie mazowieckim inwestycji są m.in.: rewitalizacja dwóch zabytkowych budynków Uniwersytetu Warszawskiego, dworca PKP w Płocku, rozbudowa bazy edukacyjnej TPD „Helenów” w Warszawie oraz rewitalizacja zabytkowej kamienicy Branickich w ścisłym centrum Warszawy.

Liczba wyświetleń: 611

powrót