Aktualności

Kampus nowych technologii

2014.05.26 13:50 , aktualizacja: 2014.05.26 15:52
Autor: opr.Agnieszka Stabińska (na podst. mat. PW), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
fot.Agnieszka Stabińska
fot.Agnieszka Stabińska
fot.Agnieszka Stabińska
fot.Agnieszka Stabińska

Stworzenie pierwszego na Mazowszu kompleksowego systemu naukowo-instytucjonalnego, będącego zapleczem dla rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości i nowoczesnego kształcenia poprzez współpracę środowiska naukowego z biznesowym to założenia projektu realizowanego przez Politechnikę Warszawską.

 

Mazowsze to wiodący region w Polsce pod względem rozwoju sektora nauki i biznesu. Od wielu lat zajmuje pozycję lidera innowacyjności oraz przedsiębiorczości w kraju. Jednak brak kompleksowego wsparcia obu sektorów oznaczać może w przyszłości stagnację w rozwoju regionu. W opinii przedstawicieli Politechniki Warszawskiej jednym z kluczowych działań warunkujących stworzenie odpowiedniego pola do dalszego rozwoju innowacyjności oraz przedsiębiorczości w województwie mazowieckim będzie realizacja projektu pn. „Kampus nowych technologii Politechniki Warszawskiej. Akcelerator Innowacyjności”.

 

Idea powiązania ośrodka akademickiego ze strefą biznesu ma na celu owocną współpracę tych z pozoru odległych od siebie sektorów. O projekcie i wymaganiach, które powinna spełnić  uczelnia, by starać się o dofinansowanie inwestycji w nowej perspektywie finansowej, z marszałkiem Adamem Struzikiem rozmawiali przedstawiciele Politechniki Warszawskiej: rektor prof. dr hab. Inż. Jan Szmidt, prorektor ds. rozwoju prof. dr hab. Inż. Stanisław Wincenciak oraz p.o. zastępcy kanclerza ds. rozwoju mgr Anna Rogowska.

 

Kampus jest elementem tworzonego przez uczelnię modelowego systemu innowacyjności. Jego architekturę będą tworzyć  – wraz z Kampusem Nowych Technologii Politechniki Warszawskiej – obecnie realizowane przedsięwzięcia: Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii tworzących kompleksową platformę wsparcia środowiska naukowego oraz biznesowego w województwie, ze wszystkimi funkcjami zapewniającymi odpowiednie warunki dla kreowania oraz inicjowania pomysłów, ich realizacji oraz transferu technologii i wiedzy. Wśród przyszłych odbiorców projektu znajdą się m.in.: przedstawiciele wszystkich sektorów, w tym: biznesu z kraju oraz zagranicy, polskie i zagraniczne centra B+R+I, klastry, spółki technologiczne, sektor kreatywny, ale również środowisko akademickie PW i uczelni mazowieckich, organizacje pozarządowe działające na rzecz start-up’ów, wynalazcy, instytucje finansowe.

 

Koncepcja projektu zakłada partycypację partnera komercyjnego w realizacji przedsięwzięcia. Obecnie analizowane są różne modele biznesowe przyszłej współpracy. Należy podkreślić, iż działania  podejmowane w ramach planowanego projektu będą oddziaływać na całe Mazowsze, poprzez współpracę z partnerami z subregionów.

 

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2015–2018. Inwestycja zostanie zaprojektowana i zrealizowana zgodnie z najnowszymi standardami ekologicznymi zrównoważonego budownictwa.

Liczba wyświetleń: 872

powrót